Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PARcH SELERÓW

  PARcH SELERÓW choroba grzybowa selerówwystępująca już w skrzynkach wysicwnych.nhj awy: siewki silnie opanowane przez chorobęgnij*ł P^-y powierzchni ziemi i zamierają;n a zgrubiałych częściach starszych selerów występujągładkie, brunatne plamy, w których obrębieskórka stopniowo staje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  PARCIE KORZENIOWE — zjawisko fizjologicznepolegające na tym. że korzenie roślin wypierająwodę do łodyg i liści; jeżeli zetniemy pęd.to z pozostałego pieńka łodygi przez pewien czaswycieka sok, np. u klonu i brzozy na wiosnę.Parcie korzeniowe jest przyczyną wyciekania wodyrównież przez liście nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARENCHYMA

  PARENCHYMA — tkanka łączna u organizmówzwierzęcych I roślinnych. U zwierząt wypełniawolne przestrzenie między narządami wewnętrznymijako tzw. miąższ, bardzo luźno utkany,tworząc szereg jam i szczelin; składa się z komórekróżnej wielkości i kształtu. U roślin parenchyma(miękisz) tworzy tkankę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY

  PARK NARODOWY — większy obszar (nicmniejszy niż 500 ha) o szczególnych cechachi wartościach z punktu widzenia ochrony przyrody.W Polsce mamy 10 parków narodowych:Babiogórski — J709 ha, Białowieski — 5071 ha,Kampinoski — 22 387 ha, Karkonoski — 5509ha. Ojcowski — 1331 ha, Pieniński — 2528 ha,Świętokrzyski —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat

  PAŃSTWOWY zaklad lecznicy dla zwierzat — zakład weterynaryjny,którego zadaniem jest ochrona i podnoszeniezdrowotności zwierząt. Składa się na to: 1) leczeniezwierząt w obrębie zakładu lub w obsługiwanymrejonie (najczęściej 3 gromady), 2) dokonywanieoperacji, 3) prowadzenie weterynaryjnychakcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pańszczyzna

  Pańszczyzna — odrobkowa forma -♦rentyfeudalnej wiązana z systemem folwarcznopańszczyźnianym,polegająca na bezpłatnym,przymusowym wykonywaniu prac na rzecz właścicielaziemskiego w wymiarze bądź ustalanymjednostronnie przez pana, bądź według normzwvcz3jowych lub prawnych. Podstawą wymiarupańszczyzny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPA

  PAPA — materiał do krycia dachów o niewielkimkącie nachylenia (£—10°); produkuje siępapę smołowaną i bitumiczną. Papę smołowanąotrzymuje się z surowej tektury nasyconej odpowiedniospreparowaną smołą z węgla kamiennego,a następnie posypanej piaskiem jednostronnie lubobustronnie; aby otrzymać papę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROTNIKI

  PAPROTNIKI (pteridophyta) — grupa wyższychroślin zarodnikowych (np. skrzypy i paprocie)należąca do osiowców': wytwarza dw'a pokoleniapłciowe i bezpłciowe. Pokolenie płciowe (gametofit),zwane przedroślem, jest zazwyczaj drobnąrośliną blaszkowatego kształtu przyczepioną dopodłoża chwytnikamii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parathion

  Parathion , paration (nazwa zwyczajowa)— dwuetylotionofosforan niirofenylu, uniwersalnyśrodek owadobójczy oraz roztoczobójczy;jest on trucizną kontaktową o wgłębnymdziałariu oraz trucizną przewodu pokarmowego;może by6 stosowany do niszczenia szkodnikówglebowych (np. jest zalecany do zwalczania nicieni).Jego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCH CZEREŚNIOWY

  PARCH CZEREŚNIOWY — choroba grzybowawystępująca rzadko i zwykle w słabym stopniuna wiśniach, jeszcze słabiej na czereśniach.Ob j awy : od końca czerwca najczęściej nagórnej powierzchni liści występują blade, czarniaweplamki o średnicy 1—2 mm; na owocachplamki podobnej wielkości, ale często...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 237

  praca w formacie txt

Do góry