Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PIASKI GLINIASTE

  PIASKI GLINIASTE, s z c z e rk i g|ebywierające 10—20% cząstek spławialnych; mająprzeważnie wyraźnie wykształconą warstwę próchniczną,a rodzaje bardziej zwięzłe, zawierając©nieco więcej cząstek spławialnych (15—20%)mogą już osiągać strukturę gruzełkowatą. Na>częściej są to gleby kwaśne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESTKOWE OWOCE

  PESTKOWE OWOCE mięsiste owoce zawierającetwardą pestkę, a w niej nasienie; w znalczeniu botanicznym są to pestkowce; zaliczamydo nich brzoskwinie, morele, śliwki, wiśnie i czereśnie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASKI SŁABO GLINIASTE

  PIASKI SŁABO GLINIASTE — gleby zawierające5—10% cząstek spławialnych; są przeważniesłabo próchniczne, kwaśne, ubogie w składnikipokarmowe; mają bardzo małą zdolność zatrzymywaniawody (jeśli nic leżą w zagłębieniach);są zwykle zbyt suche; z powodu małej ilości cząstekdrobnych nic osiągają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESTYCYDY

  PESTYCYDY — grupa związków chemicznychstosowanych do zwalczania chorób i szkodnikówroślin, zwierząt i ludzi; jedną z grup pestycydówstanowią chemiczne środki ochrony roślin, środkidezynsekcyjne, dezynfekcyjne, deratyzacyjneitp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELENIE

  PIELENIE — ręczne wyrywanie chwastów* R0§.liny zasiane w gęste rzędy (np. len) nie mogą hy<tmotyczone ani odchwaszczonc opielaczami,tylko ręcznie. Jest to czynność żmudna i pracochłonna,która musi być wykonywana wcześniedopóki chwasty jeszcze się nie rozrosły, gdyżprzy wyrywaniu dużych chwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETKUS

  PETKUS — 1) fabryczna nazwa uniwersalnej czyszczalnido nasion roślin kłosowych. Materiałczyszczony podlega w tej maszynie następującymzabiegom: zostaje przewiany pionowym strumieniempowietrza wytwarzanym przez wentylator,a następnie przesiany przez sita i powtórnieprzedmuchany poziomym strumieniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE LASU

  PIELĘGNOWANIE LASU — dział hodowlilasu zajmujący się zabiegami trwającymi przezcały okres życia drzewostanów i mającymi nacelu wyprodukowanie jak największej masy drewnanajlepszej jakości; osiąga się to głównie przezzastosowanie tzw. cięć pielęgnacyjnych, które —zależnie od wieku drzewostanu —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petunia

  Petunia (Petunia sp.) — roślina ozdobnaz rodziny psiankowatych (Solanaceae); stosowanagłównie do dekoracji balkonów i okien, czasemna rabaty. Najczęściej uprawiane są odmianyp e t u n i i z w i s a j ą c e j (Petunia hybridapendula) i p e t u n i i w i e l k o k w i a t o w e jn a j w s p a n i a l s z e j (P...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH

  PIELĘGNOWANIE ROŚLIN UPRAWNYCH— zabiegi, wykonywane ręcznie (np.pielenie, przerywka) lub różnymi narzędziami (np.lekką broną, opielaczem), wkrótce po wschodachi później — aż do chwili, gdy zabiegów tych stosowaćnie można ze względu na uszkadzanieroślin uprawnych; stosowane w celu niszczeniachwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘDZLAK

  PĘDZLAK (Penicillium) — grzyb pleśniowy tworzącynajczęściej zielonkawy nalot na owocach,chlebie, warzywach itp.; strzępki owocujące ułożonesą w pędzle (stąd jego polska nazwa); bierzeudział w mineralizacji (rozkładzie) materiiorganicznej gleby; niektóre gatunki wytwarzająi wydzielają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry