Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PLANTOWANIE TERENU

  PLANTOWANIE TERENU — roboty ziemnemające na celu wyrównanie terenu i nadanie jegopowierzchni odpowiedniego kształtu lub spadku;najczęściej teren plantuje się po robotach ziemnych,używając ziemi uzyskanej z wykopków dozasypania zagłębień i nierówności terenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHOWCE

  PLECHOWCE (Thallophyta) — rośliny niższemające ciało zbudowane z plechy (-+plecha)a więc nie zróżnicowane na tkanki i organy ja k :łodygę, liście, korzenie, kwiaty; są zbudowanez jednej lub wielu komórek; do plechowców zaliczamyrośliny bardzo różne pod względem form,jak; bakterie, glony, grzyby i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLASTER PSZCZELI

  PLASTER PSZCZELI — zespół komórek woskowycho przekroju sześciokątnym, w którympszczoły wychowują -►czerw, magazynują zapasypożywienia; budowany w sposób naturalnyma kształt nieregularny. Pszczoły budują dwarodzaje komórek: pszczele, o średnicy około5,4 mm (do wychowu robotnic), oraz trutoweo średnicy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN NASIENNY

  PLAN NASIENNY — program produkcji i zaopatrzeniagospodarstw w ziarno i nasiona siewneoraz ziemniaki-sadzeniaki na podstawie ustalonychzasad częstotliwości odnawiania nasioni sadzeniaków. Rozróżnia się plany nasienne:gromadzkie, powiatowe, wojewódzkie i krajowe.Plan nasienny powinien przewidywać taką...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAMISTOŚĆ JONATANA

  PLAMISTOŚĆ JONATANA — choroba fizjologicznajabłek występująca prawie wyłączniena odmianie Jonatan. Na skórce owocu, główniena stronic najbardziej zarumienionej, występująokrągłe, ciemnobrązowe lub prawie czarne plamy,średniej' około 5—8 mm; plamy obejmują tylkoskórkę, miąższ pod nimi jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PION

  PION — przyrząd do wyznaczania i sprawdzaniaprzy robotach murarskich pionowego położeniamurów, słupów itd. Pion wykonany jestw kształcie walca z mosiądzu lub ze stali. Waleczakończony stożkiem ma gwintowane gniazdo,w które wkręca się nasadkę. Sznur zakończonywęzłem przepuszcza się przez pionowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWIASTKA

  PIERWIASTKA — w zootechnice określeniepokrytej samicy hodowlanej (Ucząc od momentuzapłodnienia do chwili odłączenia pierwszegomiotu); pierwiastki wymagają szczególnie troskliwejopieki hodowcy, jako rosnące zwierzętaużytkowane już do rozpłodu; pierwsze pokryciepierwiastki zależno jest od osiągnięcia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANET

  PLANET — narzędzie ogrodnicze do spulchnianiamiędzyrzędzi i niszczenia chwastów; zaopatrzonejest w zestaw wymiennych części roboczychumożliwiających wykonywanie pracpielęgnacyjnych; buduje się planety jednokołowei dwukołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piramidka TRÓJKĄTNA

  Piramidka TRÓJKĄTNA — urządzenie dołaszenia siana składające sie z 3 drewnianych ramtrójkątnych z nabijanymi poprzeczkami, na którychrozkłada się przywiędniętą zieloną masę dowysuszenia; każdą z tych ram opiera się jednymbokiem o ziemię a pozostałymi o boki dwóchinnych ram; piramidki łatwo się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERZGA

  PIERZGA — pyłek kwiatowy zmieszany z miodemlub nektarem i zakonserwowany przezpszczoły w komórkach plastrów; w następstwieprocesów fermentacyjnych staje się pokarmemłatwiej strawnym. Pierzgą odżywiają się główniemłode robotnice, ponadto stanowi ona niezbędnyskładnik pokarmu starszych larw; pewna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry