Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ

  PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ _bieg umieszczania obcej matki w ulu; musi byćprzeprowadzony z zachowaniem środków ostrożności,aby nie dopuścić do jej zabicia. Poddawanamatkę zwykle zamyka się w klateczce, a po wv.szukaniu i zabraniu starej matki klateczkę umieszczasię w środku gniazda między plastramiz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODDENEK

  PODDENEK — podściółka z rzepaczanki, starejsłomy zbóż, gałęzi itp. rozkładana pod stertęi w zasiekach przed zwożeniem wysuszonych napolu roślin, a także pod stogi z sianem; szczególniena łąkach mokrych, z których siano możebyć zabrane dopiero w zimie po zamarznięciugruntu; na takich łąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGLEBIE

  PODGLEBIE — wszystkie warstwy znajdująceL miedzy warstwa orną a podłożem gleby. W glebachbiclicowych podglebie stanowią poziomyeluwialny i iluwialny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODGRZĘDNA

  PODGRZĘDNA — drewniana pólka zrobionaze szczelnie dopasowanych desek ustawionaw kurniku pod grzędami w odległości 15—20 cm;służy do zatrzymywania spadających z grzęd odchodóworaz chroni kury w nocy przed chłodemwiejącym od podłogi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLYMUTROKI

  PLYMUTROKI, P lym o u th R ock — rasa kurtypu ogólnoużytkowego, pochodzenia amerykańskiego;upierzenie jastrzębiate — na jasnopopielatymtle każdego pióra przebiegają wąskiewyraźnie odcinające się ciemne pasemka. Ciężarkogutów w wieku 6 miesięcy — 3,2—4 kg, kur —2,5—3 kg. Dojrzałość płciową...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POCHEWCZAK PAŁKOWATY

  POCHEWCZAK PAŁKOWATY — chorobagrzybowa różnych traw, zwłaszcza kupkówki.Ob j awy : pod koniec wiosny w górnej częściźdźbeł pochwy liściowe obrastają rurkowatymi,wojłokowatymi powłoczkami długości 2—5 cmnajpierw białymi, później pomarańczowoźółtymi,wreszcie siniejącymi i twardniejącymi;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK

  PŁOZEK OBŁĄCZKOWIACZEK (Oepreswnadeprtsidla) — motyl z rodziny płozkowatych{Oecophoridue)\ jego gąsienice długości do 13 mm,zieJonkawoszare o czerwonawym odcieniu, pokrytenieco owłosionymi drobnymi brodawkami,z czarną głowy i takąż tarczką grzbietową, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma parami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZIŃCE

  PŁAZIŃCE, ro b a k i p ła s k ie (Plathelminthes) —typ robaków o ciele wrzecionowatym lub listkowatym,różnych pod względem wielkości, odform poniżej 1 mm —form osiągających kilka metrów(tasiemce); przeważnieobojnaki; prowadzą pasożytniczytryb życia w narządachzwierząt kręgowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁYTY PILŚNIOWE

  PŁYTY PILŚNIOWE — płyty wykonane z rozwłóknionegodrewna; ich charakterystyczne cechy:jednorodna budowa, wyrównane właściwościfizyczne i mechaniczne, jednolity wygląd.Płyty pilśniowe dzieli się na mi ę k k i e , czyliporowate, i twa r d e . Porowate są lekkie, wykazująwysokie właściwości izolacyjne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAZOWINA

  PŁAZOWINA — powierzchnialeśna z rzadka tylkoporośnięta drzewami, którenie rosną w -»zw-arciu; jakotereny mało produktywne,płazowiny powinny być nanowo zalesiane, po wycięciulub pozostawieniu starszegopokolenia drzew (zależnieod potrzeby).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry