Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  POLARYZACJA

  POLARYZACJA — przesunięcie się ładunkówelektrycznych w cząsteczkach chemicznych, w dielektrykach(ciałach, na których powierzchniwytwarzają się ładunki elektryczne pod wpływempola elektrycznego lub magnetycznego), w elektrodachitd., a także zjawisko związane z ograniczeniemdrgań światła do drgań w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI

  POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI—organizacjabranżowa, bodąca członkiem CentralnegoZwiązku Kółek Rolniczych, zrzeszająca związkipszczelarskie na terenie kraju; członkami PPZ sąwojewódzkie związki pszczelarzy oraz okręgowespółdzielnie pszczelarskie. W terenie pszczelarzesą zrzeszeni w powiatowych i miejskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLEWA

  POLEWA — powłoka wykonana przez powleczeniekafli, płytek ściennych, rur kamionkowychi wyrobów sanitarnych tlenkami różnych metalialbo szkliwem i wypalenie w wysokiej temperaturzew piecach ceramicznych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA

  POJEMNOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA —objętość cylindra zawarta między dnem tłokai wewnętrzną ścianką głowicy cylindra, gdy tłokznajduje się w dolnym zwrotnym punkcie. Pojemnośćskokowa określa ilość mieszanki zasysanejdo cylindra, dJatego moc silnika jestwprost proporcjonalna do pojemności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ

  POGŁĘBIANIE WARSTWYORNEJ _ ]L r u s z a n i e podglebia przez coraz głębszą orkęinb stosowanie pogłębiaczy; im głębsza jestwarstwa orna, tym lepsze są warunki wchłanianiawody opadowej i tworzenia przez roślinybfitszego systemu korzeniowego, co wpływana lepsze plonowanie. Pogłębianie musi byćs to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogłowie bezrasowe

  Pogłowie bezrasowe— pogłowie jakiegośgatunku zwierząt domowych, nad którymnie prowadzi się pracy hodowlanej w określonymkierunku. Może to być grupa zwierząt nic związanychmiędzy sobą wspólnym pochodzeniem,np. mieszańce uzyskane w wyniku bczplanowychkrzyżowań ras kiedyś sprowadzonych na danyteren...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGODA

  POGODA — całokształt zjawisk fizycznych występującychw atmosferze w danej chwili lubw pewnym okresie czasu nad danym terenem.Przewidywaniem (prognozą) stanów pogody zajmujesię tzw. meteorologia synoptyczna (-* prognozapogody).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POIDŁO PASIECZNE

  POIDŁO PASIECZNE — przyrząd do zbiorowegopojenia pszczół; najczęściej stosowanesą poidła z wodą powoli spływającą z krytegozbiornika po desce ustawionej pochyło i zaopatrzonejw skośnie nabite listewki lub w zygzakowatewyżłobienia; poidło drugiego typustanowi płytki otwarty zbiornik (blaszany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJEMNOŚĆ POWIETRZNA GLEBY

  POJEMNOŚĆ POWIETRZNA GLEBY —zapas powietrza w glebie stanowiący różnicęmiędzy -♦ porowatością gleby a jej kapilarnąpojemnością wodną; gleby wymagają melioracji,jeżeli ich pojemność powietrzna jest mniejszaniż 6%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSZYT

  PODSZYT — dolna warstwa drzewostanu w lcsiezłożona z krzewów i przygłuszonych drzew,chroniąca glebę (ocienia, zasila ją w ściółkę itp,).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dzikamalina Dodano /07.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry