Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO RYBACKIE

  PRAWO RYBACKIE — zbiór przepisów prawnychobowiązujących w Polsce, które mają zastosowaniew rybactwie w wodach śródlądowych.Najważniejsze z tych przepisów są zamieszczonew Ustawie z dnia 7 marca 1932 r o rybołówstwie(DzURP nr 35, poz. 357 z 1932. r i DzURPnr 110, poz. 976 z 1934 r.), w Ustawie Wodnej(DzURP...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES AEROBOWY

  PROCES AEROBOWY — proces odbywającysię w organizmie przy dostępie tlenu, np. spalaniekwasu pirogronowego do dwutlenku węgla i wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄCIE

  PRĄCIE — narząd kopulacyjny samców służącydo wprowadzania nasienia do dróg rodnychsamicy; d/ięki swoistej budowie tzw. cial jamistychnarząd ten pod wpływem podnieceniapłciowego wypełnia się krwią, jego objętość i długośćpow iększnją się, stąje się sprężysty i dopierow tej postaci może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES TECHNOLOGICZNY

  PROCES TECHNOLOGICZNY — część procesuprodukcyjnego związana zc zmianą kształtu,wymiarów, wyglądu (polerowanie, malowanie),położenia (montaż) i właściwości obrabianegoprzedmiotu (obróbka cieplna); proces technologicznyskłada się z -*opcracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFABRYKATY

  PREFABRYKATY — elementy konstrukcyjnei materiały budowlane (np. bloki na ściany) wyprodukowanew zakładach prefabrykacyjnychi dostarczane w stanic gotowym lub wyprodukowanena placu budowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA NASIENNA

  PRODUKCJA NASIENNA — rozmnażaniedostarczonych przez hodowlę roślin materiałów'siewnych od superelity lub elity hodowlanej aż donajniższego ustalonego dla danego gatunku-♦stopnia odsiewu, który już jest przeznaczonydo siewu na cele konsumpcyjne. Produkcję nasiennąprowadzą gospodarstwa nasienne i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREPARAT AB

  PREPARAT AB — mieszanina związków chemicznychpowstała w wyniku reakcji siarczanumiedziowego z kredą. Substancją aktywną w tympreparacie jest zasadowy węglan miedziowy ; jegozawartość wynosi 15—16% w przeliczeniu namiedź. Jest szeroko stosowany (w ZSRR) jakosucha zaprawa w celu zwalczania głowni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA ROLNA

  PRODUKCJA ROLNA — produkty pochodzącez wszystkich działów rolnictwa, wyprodukowanewe wszelkiego typu gospodarstwach rolnychprzeznaczone zarówno na sprzedaż, jak i napokrycie wewnętrznych potrzeb gospodarstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASA Z PODBIERACZEM

  PRASA Z PODBIERACZEM — maszyna dozbierania siana z wałów oraz jednoczesnegoprasowania i wiązania w bele; pracuje zazwyczajw agregacie z przetrząsaczo-zgrabiarką; podbieraczpalcowy w postaci bębna podbiera sianoi podaje na przenośnik, który podaje je do urządzeniaprasującego, gdzie zostaje sprasowanew belę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWÓJ POLNY

  POWÓJ POLNY (Convolvulu$ arvcnsis) — roślinaz rodziny powojowatych (Convolvulaceae);uciążliwy chwast wieloletni, występujący na glebachlekkich; wykształca system korzeniowyna głębokość 2 m z bocznymi rozgałęzieniami,z których wyrastają nowe pędy. Łodygi powojuowijają się dokoła łodyg roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt

Do góry