Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PROTOPLAZMA

  PROTOPLAZMA, z a ró d ź , plazma, protopla s t — substancja organiczna, zawarta w komórkachorganizmów, będąca siedliskiem życia,pod względem fzykochemicznym jest to mieszaninakoloidalna białek z domieszką węglowodanów,tłuszczów i soli mineralnych. Czynnikamichemicznymi i fizycznymi można zmieniać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPHAM

  PROPHAM (nazwa zwyczajowa; czy t profam),IPC — fenylokarbaminian izopropylu, stosowanyjako selektywny herbicyd; niszczy chwastyjednoltócienne w roślinach dwuliściennych; stosujesię go w postaci emulsji do opryskiwaniagleby, gdyż jest pobierany przez korzenie roślin;na części nadziemne działa bardzo słabo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFIL CIEKU

  PROFIL CIEKU — przekrój cieku w płaszczyźniepionowej wykreślony w skali; jest to obrazkształtu brzegów, dna oraz stanu wody wcieku, potrzebny przy projektowaniu regulacjirzek, melioracji i budowli wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWITAMINY

  PROWITAMINY — związki organiczne, któreustrój zwierzęcy może przekształcać w odpowiedniewitaminy, np. karoten w akseroftol, ergosterolw kalcyferol itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSIĘ

  PROSIĘ — młoda Świnia, w okresie od urodzeniado odłączenia od lochy; nowo narodzoneprosięta ważą około 1,2 kg; przez pierwszy okrętswego życia (56 dni) przebywają wspólnie z karmiącąje lochą (nazywane są wtedy prosiętamissącymi); w tym okresie prosięta należycie odchowywanepowinny osiągnąć...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGENEZA

  PROGENEZA — zjawisko dojrzewania gamet(plemników i jaj) u zwierząt przed osiągnięciemprzez nie dojrzałości fizycznej (-♦ dojrzałośćpłciowa, dojrzałość rozpłodowa).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBOBIORCA

  PRÓBOBIORCA — osoba upoważniona przezwojewódzki wydział rolnictwa i leśnictwado urzędowego pobierania przeznaczonych dobadania w stacji oceny nasion prób materiałówsiewnych zgodnie z przepisami MinisterstwaRolnictwa o próbobraniu (-►próba nasion).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTOSKRZYDŁE

  PROSTOSKRZYDŁE (Orthoptera) — owadydługości od kilku milimetrów do kilku centymetrów,najczęściej wysmukłe i wydłużone;skrzydła pierwszej pary są twardsze i grubsze,a w spoczynku wyprostowane pełnią rolę pokryw;skrzydła drugiej pary błoniaste; obie pary skrzy*deł gęsto siatkowato użyłkowane;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGNOZA POGODY

  PROGNOZA POGODY — przewidywanie pogody(przez służbę meteorologiczną) na podstawiemap synoptycznych, które wskazują stan pogodyna poszczególnych terenach i umożliwiają z pewnymprawdopodobieństwem przewidywanie pogodyna pewien okres czasu naprzód; prognozawskazuje ogólnie, jakiej pogody można się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSZEK JAJECZNY

  PROSZEK JAJECZNY — produkt uzyskanyz przerobu masy jajowej po odparowaniu wodyzawartej w treści jaja. Masę jajową po pasteryzacjiwprowadza się do suszarki, w której rozpylanajest za pomocą szybko obracającej siętarczy (7—10 tys. obrotów na minutę) lub rozpylaczy.Do suszarki wtłaczane jest gorące...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt

Do góry