Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przedpłużek

  Przedpłużek— część pługa mająca zazadanie ścinanie górnej warstwy skiby (2/3jej szerokości) i odłożenie jej na dno bruzdy.Jest to mały korpus przymocowany do ramypługa przed właściwym korpusem płużnym w odległości13 do 25 cm. Przez pionowe przesunięcietrzonka przedpłużka w jarzmie na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciągarka

  Przeciągarka — obrabiarka metali pracującaspecjalnymi wieloostrzowymi narzędziamizwanymi przeciągaczami lub przepychaczami; służydo wykonywania za jednym przejściem kształtnychotworów, jak również kształtnych powierzchnizewnętrznych w przedmiotach o niewielkichwymiarach. P r z e c i ą g a r k a p i o n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBKA SIANA

  PRÓBKA SIANA — drobna ilość siana pobranaz większej jego partii (np. z poletka) w celuwykonania analiz botaniczno-wagowych lub chemicznych,których wyniki dokładnie wskazywałybyjakość danego siana. Próbka więc musi byćreprezentatywna, czyli powinna zawierać w odpowiednichproporcjach wszystkie gatunki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKA

  PRZECINKA — czynność poprzedzająca i ułatwiająca-♦przerywkę; polega na wycięciu w rzędachroślin przerw i pozostawieniu krótkich pasków(kępek), w których następnie wykonuje sięprzerywkę- Przecinka wykonywana jest zwyklew poprzek rzędów ręcznie ostrą, szeroką motykąlub opielaczem z nożami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI

  PRÓBY DZIELNOŚCI KONI — sprawdzaniesiły, umiejętności ciągnięcia oraz szybkości w kłusiei stępie, przeprowadzane w celu uzyskaniadanych o wartości użytkowej koni, głównie ogierów(zarówno państwowych, jak i prywatnych).W Polsce stosowane są 3 rodzaje prób dzielności:1) dla młodych ogierów w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PRZEGLĄD HODOWLANY"

  „PRZEGLĄD HODOWLANY" — miesięcznikprzeznaczony dla inżynierów i techników zatrudnionychw produkcji zwierzęcej, dla kierownikówgospodarstw uspołecznionych, nauczycielipracujących w dziedzinie oświaty rolniczej orazdla młodzieży studiującej w średnich i wyższychszkołach rolniczych; służy hodowcom radą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECINKOWCE

  PRZECINKOWCE — bakterie o kształcie krótkichwygiętych pałeczek podobnych do przecinka.Gatunki niechorobotwórcze są m. in. czynne przyprzemianach związków siarki; gatunki chorobotwórczepowodują ciężkie schorzenia, np. cholerę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYSZCZYCA

  PRYSZCZYCA — zaraźliwa choroba zwierzątracicowych (bydła, owiec, kóz itp.) wywoływanaprzez wirus; może na nią zachorować równieżczłowiek. U chorych zwierząt na błonie śluzowejjamy ustnej, na języku, a u świń także na tarczyryja i na skórze ścian szpary międzyracicznej pojawiająsię pęcherze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOWCE

  PROMIENIOWCE — nitkowate drobnoustrojezajmujące w kJasyfikacji botanicznej miejscepośrednie miedzy bakteriami a grzybami; grzybniaich składa się z bardzo cienkich strzępków,jest rozgałęziona i wielokomórkowa; rozmnażająsię przez podział; biorą udział w rozkładzie materiiorganicznej gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt

Do góry