Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZEPUST

  PRZEPUST — budowla umożliwiająca przeprowadzeniedrogi lub grobli puc/, niewielki ciek*w rowach melioracyjnych najczęściej wykonuje sięprzepusty z ru r betonowych, niczbrojonycho średnicy nie mniejszej niż 60 cm, co umożliwiaoczyszczanie przepustu z namułu; rury układa sicrówno z dnem rowu, na podsypce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE

  PRZEMIENNE UŻYTKOWANIE — na przemiankośne i pastwiskowe wykorzystanie użytkówziek»nvch (-rnżytkowanie łąk i pastwisk) lub zakładanieużytków zielonych na polach ornych naokreśloną liczbę Jat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI — wielkość obliczanaprzy opracowywaniu doświadczeń ścisłycha określająca, jak wielka musi być różnica międzyśrednimi wynikami dla obiektów danego doświadczenia,aby można było różnicę tę uważać za'-istotną, a nic przypadkową. Jeśli np. różnicamiędzy średnimi plonami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU

  PRZEPŁYW WODY W CIEKU — ilość wodyprzepływającej w rowie lub rzece w ciągu 1 sek.;wyraża się w metrach sześciennych albo w litrachna sekundę lub na minutę; pomiar przepływuw małych ciekach można wykonać za pomocynaczyń, w dużych zaś — za pomocą odpowiednichprzyrządów i obłiczeń.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWCIAŁA

  PRZECIWCIAŁA, c ia ła o d p o rn o ś c iow e —swoiste substancje znajdujące się we krwi zwierząti ludzi odpornych na określone choroby zakaźne;przeciwciała zawierają krew zwierząt, które przebytyj u ż daną chorobę lub zostały przeciw niejsztucznie uodpornione (szczepienia).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWALNIA

  PRZECHOWALNIA — budynek zapewniającyodpowiednie warunki do przetrzymywania różnychroślin, ich części (np. liści tytoniu) lub ichnasion; pomieszczenie powinno być przewiewnei mieć urządzenia do regulowania wilgotności powietrza,

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDGRZYBNIA

  PRZEDGRZYBNIA (Promycelium) — krótkastrzępka wyrastająca z gruboobłonionego zarodnikaprzetrwalnikowego (teliospory lub chlamidospory)grzybów rdzawnikowych ( Uredinales)i głowniowych (Ustilaginales), przekształcająca sięw podstawkę (basidlum), na której wyrasta kilka(zwykle 4 lub 8) zarodników, zwanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECHOWALNIA NASION

  PRZECHOWALNIA NASION — specjalnymagazyn zaopatrzony w urządzenia do wietrzeniaoraz w czyszczalnie i suszarnie, przeznaczony doprzechowywania nasion; niektóre przechowalniesą ogrzewane. Niezmiernie ważnym warunkiemnależytego przechowywania wszystkich nasion,a szczególnie kukurydzy, jest zapewnienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŁUŻACZ OPRYSKIWACZA

  PRZEDŁUŻACZ OPRYSKIWACZA — częśćwchodząca w skład wyposażenia opryskiwacza,jest to metalowa rurka lub tyczka bambusowa,w której znajduje się cienka rurka metalowa;na obu końcach rurki są nasadki gwintowaneumożliwiające wmontowanie rurki między lancę1 obsadę lancy; przedłużacze stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciąganie

  Przeciąganie — sposób obróbki metaliskrawaniem, polegający na skrawaniu warstwymateriału z obrabianego przedmiotu za pomocąnarzędzia wieloostrzowego, wykonującego obróbkęjednym przejściem; rozróżnia się przeciąganiepowierzchni wewnętrznych i zewnętrznych; odmianąprzeciągania wewnętrznego jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry