Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PRZERYWKA

  PRZERYWKA — ręczne przerzedzanie zbytgęsto rosnących roślin, z zachowywaniem określonychodstępów w rzędach. Przy przerywcc burakówpozostawia się pojedyncze rośliny, a przyprzerywce kukurydzy — bądź pojedyncze, bądźpo dwie razem. Przep'wa się rośliny, które wymagająwiększej powierzchni do swego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORY MIĘSNE

  PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet. i uznane za zdatne do spożycia.Do przetworów mięsnych należą:w ę d l i n y (boczki, szynki, balerony oraz kiełbasy),czyli przetwory, które się wędzi i parzy;w y r o b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW

  PRZESTAWIANIE SNOPÓW — czynnośćmająca na celu dosuszenie zboża, rzepaku i innychroślin. W okresie częstych deszczów snopyustawione w sztygach zamakają, a wiatry niekiedyprzewracają je ; powoduje to nierównomiernośćwysychania i porastanie ziarna w kłosach. W celunormalnego wysuszenia rolnicyprzestawiają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWODNIA

  PRZEWODNIA — odmiana, którą szczepi sięna podkładce, aby z niej wytworzyć pień,a czasem i nasady głównych konarów drzewaowocowego. Dopiero na przewodniej szczepi sięodmianę, która ma owocować. Najczęściej stosujesię przewodnią dla zwiększenia odpornościna mróz drzewa owocowego. Dla jabłoni...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTĘP BIAŁY

  PRZESTĘP BIAŁY (Bryoniaalba)—roślina z rodziny dyniowatych(Cucurbitaceae),trująca; bylina u nas zdziczała;jej grube i mięsiste korzeniesą surowcem leczniczym;kraje się je w plastryw celu ułatwienia procesususzenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWODY ELEKTRYCZNE

  PRZEWODY ELEKTRYCZNE — druty lublinki nieizolowane albo izolowane służące doprzesyłania prądu elektrycznego. Jako izolacjeprzewodów stosuje się powłoki lakierowe, gumowelub z mas plastycznych albo oploty bawełniane;w szczególnych warunkach stosuje sięosłony pancerne lub ołowiane, niezależnie odizolacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESZCZEPIANIE

  PRZESZCZEPIANIE — 1) transplatacja; przenoszenietkanek albo całych organów bądź ichczęści z jednego miejsca organizmu roślinnegolub zwierzęcego na drugie, albo też z jednegoosobnika na innego, tak aby część przeszczepionazrosła się z otaczającymi komórkami i zastąpiłabrakującą tam część tkanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻUWANIE

  PRZEŻUWANIE — powiómc dokładne żuciepokarmu roślinnego zwróconego do jamy ustnejze żwacza, w którym ulega w-stępnym przemianom— rozmiękczeniu, nawilgoceniu i nadtrawieniuprzet: bakterie; przeżuwacze przeciętniew 40 min. po najedzeniu się rozpoczynąją przeżuwanie.Po dokładnym przeżuciu każdy kęsjest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRWALNIK

  PRZETRWALNIK — przeważnie jednokomórkowyżywy organizm roślinny lub zwierzęcy znajdującysię w stanic anabiozy (-+anabioza) zdolnydo przetrwania niesprzyjających warunków bytowania,spowodowanych zbyt wysoką lub niskątemperaturą, brakiem pokarmu itp.; dzięki grubejbłonic, jaka go otacza, jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMYSŁ DRZEWNY

  PRZEMYSŁ DRZEWNY — gałąź przemysłu,w której zasadniczym surowcem lub półfabrykatemjest materiał drzewny. Zależnie od metodywykorzystania surowca w przemyśle drzewnymrozróżnia się obróbkę mechaniczną i przeróbchemiczny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry