Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  „PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE"

  „PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE" — ilustrowanydwutygodnik dla młodzieży wiejskiej,zespołów przysposobienia rolniczego i słuchaczySzkół Przysposobienia Rolniczego; informujeo zagadnieniach rolnictwa w kraju i na świecić,stanowi pomoc w zdobywaniu wiedzy w zakresieagro- i zootechniki, mechanizacji rolnictwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁĘCKI Stanisław Jan

  PRZYŁĘCKI Stanisław Jan (1891—1944) —uczony polski; chemik i fizjolog; większość swoichprac poświęcił badaniu białek złożonych; zajmowałsię również wpływem środowiska komórkina kierunek i szybkość przebiegających w niejreakcji. Napisał podręcznik pt. „Chemia fizjologiczna”, który ukazał się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYTARCZYCE

  PRZYTARCZYCE — cztery przytarczyczne gruc^ły wydzielania wewnętrznego (wielkości ziarnagrochu), leżące na tylnej powierzchni tarczycy;utrzymują prawidłową zawartość niektórych solimineralnych we krwi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPALENIE ZBÓŻ

  PRZYPALENIE ZBÓŻ — skutek gwałtownejdojrzewania zboża, gdy po okresie deszczów nastąpi nagle słoneczna i upalna pogoda; objawiasię to złym wykształceniem ziarna; u pszenic?złe wykształcenie ziarna może być również spowodowane podczas upalnego lata nadmiar^azotu w glebie (np. w stanowisku po lucernie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZĘSŁO

  PRZĘSŁO — część poziomego elementu konstrukcyjnegozawarta między dwiema podporami,np. odcinek stropu między dwoma żebrami,odcinek belki między dwoma podciągami lubsłupami, odcinek mostu między dwoma filarami!!*« iednoprzęsłowa ma dwie podpory,belka dwuprzęsłowa ma ich trzy, a belka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYDUCHA

  PRZYDUCHA — wyczerpanie się tlenu rozpuszczonegow wodzie; występuje często w zbiornikachwodnych w zimie pod szczelną pokrywąlodową, powodując duszenie się ryb i innychzwierząt wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKASZANIE

  PRZYKASZANIE — przycinanie sierpem lubkosą górnych liści rośliny bez naruszania kłosaznajdującego się w pochwie liściowej. Zabieg tenpowinien być wykonywany odpowiednio wcześniena zasiewach zbóż, którym grozi wylegnięciewskutek zbyt silnego wzrostu; ścięcie górnychliści osłabia wzrost roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKRYCIE NASION

  PRZYKRYCIE NASION — 1) grubość warstwygleby przykrywającej wysiane nasiona;2) czynność przykrywania zasianych nasion; posiewie rzutowym przeważnie przykrywa się nasionaza pomocą bron, po siewie rzędowym trzebabronować lekką broną, jeżeli nasiona są zleprzykryte (-♦siew); po siewie rzędowym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETRZĄŚACZ

  PRZETRZĄŚACZ — maszyna do przetrząsaniaskoszonej trawy Jub siana. Zasadniczą częściąprzetrząsacza jest wał wykorbiony, napędzanyza pomocą kół maszyny, na którego czopachumocowane są obrotowo styliska wideł przetrząsających.Widły, poruszając się dołem do tyłu,chwytają przetrząsany materiał i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORNICA

  PRZETWORNICA — agregat składający sięz silnika elektrycznego i prądnicy o wspólnymwale; zależnie od rodzaju prądnicy uzyskuje sięza pomocą przetwornicy zmianę liczby faz lubczęstotliwości i napięcia prądu albo prąd stały.Przetwornice stosuje się w przemysłowych urządzeniachelektrycznych, a na wsi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt

Do góry