Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PUŁAPKA ŚWIETLNA

  PUŁAPKA ŚWIETLNA — lampa, najczęściejelektryczna, pod którą znajduje się zbiornikzawierający wodę z dodatkiem nafty lub innegośrodka trującego; przywabione światłem owadynocne wpadają do wody i giną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ

  PUŁAWSKA RASA ŚWIŃ — jedyna rodzimapolska rasa trzody chlewnej; powstała na Lubelszczyźnie(Gołąb—Puławy) w wyniku skrzyżowaniamiejscowych świń (polska mała krótkoucha)z angielską rasą -*berkszyr; rasę tę stworzyłw latach 1925—1939 prof. d r Z. Zabielski,ówczesny kierownik Zootechnicznej Stacji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT ROSY

  PUNKT ROSY — temperatura, do której trzebaoziębić powietrze, aby zostało całkowicie nasyconeparą wodną; przy dalszym oziębianiu siępowietrza nadmiar pary w'odnej wydzieli się przezskraplanie lub krzepnięcie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZENŻYTO

  PSZENŻYTO — mieszaniec roślinny uzyskanyprzez zapylenie pszenicy pyłkiem żyta; rozmnażasię tylko przez zapylenie pyłkiem pszenicy,a otrzymane potomstwo podobne jest do pszenicy.Uprawa pszenżyta w praktyce rolniczej nieznalazła zastosowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW

  PRZYPASANIE ZASIEWÓW — krótkotrwałespasanie zwierzętami roślin rosnących na polu dlazahamowania ich nadmiernego wzrostu przezzmniejszenie masy zielonej. Przypasanie bydłembywa stosowane przez niektórych rolników jesieniąna wybujałych zasiewach żyta w obawie przedwyprzenicm. Dobre wyniki daje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTAKI

  PTAKI (Aves) — zwierzęta kręgowe, stałocieplne,jajorodne; ciało pokryte piórami; szczękibezzębne wydłużone, okryte rogową powłoką,tworzące dziób; przednia para kończyn przekształconaw narządy lotu lub narządy pływne(pingwin).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPORA

  PRZYPORA — konstrukcja wzmacniająca ścianębudynku i chroniąca ją przed wywróceniemwskutek naporu łuków lub sklepień; dawniejprzypory stosowano powszechnie w większychbudynkach murowanych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYROST

  PRZYROST — w zootechnice miara szybkości(tempa) wzrostu zwierząt zarówno pod względemmasy, jak i liniowym; rozróżnia się przyrost bezwzględnyi przyrost względny.P r z y r o s t b e z w z g l ę d n y jest stosunkiemzwiększenia się ciężaru lub wymiarów zwierzęciado czasu, w jakim to zwiększenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSPIESZANIE WARZYW

  PRZYSPIESZANIE WARZYW - produkcjawarzyw w miesiącach zimowych i wczesnowiosennychw celu uzyskania zbiorów wcześniejszychw stosunku do zbiorów ze zwykłej uprawy gruntowej.Przyspieszając warzywa albo uprawiamyje cały czas pod szkłem aż do chwili uzyskaniatowaru konsumpcyjnego, albo tylko przyspieszamyuprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYLŹEŃCE

  PRZYLŹEŃCE (Physopoda) — owady drobne,długości około 1—2 mm, o ciele wysmukłym;dwie pary skrzydeł w postaci wąskich listewek zcszczecinkami na brzegach; nogi zaopatrzonew pęcherzyki czepne (przyIgi); narządy gębowekłujaco-ssące w postaci krótkiego stożka. Przechodzą-♦przeobrażenie niezupełne z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry