Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REDYK

  REDYK — wiosenny zespołowy wypęd owiecna odległe hale w górach, gdzie owce przebywająprzez cały okres pastwiskowy, wracając do gospodarstwdopiero w jesieni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA ŁUBINU

  RDZA ŁUBINU — choroba grzybowa łubinudość powszechna, ale niegroźna. Ob j awy : naliściach powstają brązowawe plamki; na nich naspodniej stronie pylące, cynamonowobrązowebrodaweczki (-►rdzawniki), później także podobne,ale ciemnobrunatne (-♦telia); liście zamierająprzedwcześnie i usychają. C z y n...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA BRUNATNA PSZENICY

  RDZA BRUNATNA PSZENICY — chorobagrzybowa powszechnie występująca na pszenicy,zwłaszcza na gatunkach Triticum spelta i T. compactum;tam gdzie pojawia się masowo we wczesnymokresie wzrostu pszenicy, czyni dużeszkody. O b j a w y : na liściach różnych gatunkówrutewki (Thalictruni), najczęściej na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA PIERWIOSNEK

  RDZA PIERWIOSNEK — choroba grzybowapierwiosnek. Ob j awy : w maju na żółtych plamachna dolnej stronie liści występują skupieniajasno zabarwionych miseczek z wywiniętymibrzegami (-♦ogniki); w lecie w ich sąsiedztwierozwijają się najpierw brązowe, pylące brodaweczki(—♦ rdzawniki), a pod koniec lata...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASA BIOLOGICZNA

  RASA BIOLOGICZNA — zbiorowisko organizmówidentycznych lub bardzo zbliżonych dosiebie pod względem morfologicznym i genetycznym,lecz różniących się od innych organizmówtego samego gatunku właściwościami fizjologicznymi.R a s y b i o l o g i c z n e g r z y b ó w różniąsię między sobą patogenicznością...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADY NARODOWE

  RADY NARODOWE — terenowe organy ad- |ministracji państwowej PRL; naczelnym organemsprawującym zwierzchni nadzór nad radami narodowymijest Rada Państwa; podlegają jejwszystkie wojewódzkie, powiatowe, miejskie,dzielnicowe, osiedlowe i gromadzkie rady narodowe;organem wykonawczym i zarządzającymrad narodowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYLNIK

  PYLNIK - górna część pręcika; składa sicz dwóch worków pyłkowych połączonych (acznikiem; w każdym worku pyłkowym znajdują sic’dwie komory pyłkowe, zawierające liczne ziarnapyłku; pyłek wysypuje się przez szparki w nvlniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĄCZNIK POSPOLITY

  RĄCZNIK POSPOLITY, rycynus (Ricin^communis) — roślina wieloletnia z rodziny wilczomleczowatych(Euphorbiaccac)\ w krajach o ciepłymklimacie rośnie jako drzewo lub krzeww Polsce uprawiany jako roślina jednoroczna'Nasiona rącznika zawierają około 46% tłuszczuz którego uzyskuje się olej rycynowy, stosowanyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAFINOWANIE CUKRU

  RAFINOWANIE CUKRU — przerób cukrub ia łk o lub surowego na uszlachetniony cukierrafinowany (-►cukier biały); rafinowaniu podlegaprzede wszystkim cukier I i II rzutu. Doodważonej ilości cukru dodaje się 10 do 15% wodyi po wymieszaniu przepuszcza się otrzymaną masęprzez wirówkę, podobnie jak przy produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACIBORSKI Marian

  RACIBORSKI Marian (1863—1917) — profesorbotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;autor prac z dziedziny morfologii roślini nauki o roślinach minionych epok, równieżo chorobach tytoniu; pionier ochrony przyrodyw Polsce.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt

Do góry