Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RDZA ŚLIWOWA

  RDZA ŚLIWOWA — choroba grzybowa po- Ispolita na śliwach, rzadka na morelach, brzoskwiniach;szkody niewielkie. Ob j awy : w sierpniuna górnej stronie blaszek liściowych ukazują sięmałe, żółte plamy, na dolnej zaś stronie łatwościerające się, brudzące skupienia gruzełków cynamonowobrązowych(-»...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA PIETRUSZKOWA

  RDZA PIETRUSZKOWA — choroba grzybowawystępująca na różnych dzikich i uprawnychroślinach baldaszkowatych, jak koper, pietruszka,kolendra, blekot. Ob j awy : na powierzchniliści, łodyg i owoców rozsiane są pylące pryszczyki,najpierw cynamonowobrązowe (rdzawniki),później podobne, lecz niemal czarne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ

  RDZEŃ — 1) w melioracji jądro przegrody ziemnejlub grobli; ścianka pionowa wykonana z materiałunieprzepuszczalnego, ustawiona wzdłużosi podłużnej budowli ziemnej na fundamenciezagłębionym w podłożu; zapobiega nadmiernemuprzeciekaniu wody przez przegrodę lubgroblę. 2) centralna część walca osiowego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDESTOWATE

  RDESTOWATE (Polygonaceae) — rodzina botanicznaobejmująca rośliny zielne, krzewyi drzewca; należą do niej pospolite chwasty(szczawie i rdesty) oraz niektórerośliny uprawne, np.gryka oraz rabarbar. Licznegatunki rdestu zawierają wswoich kłączach garbniki(np. rdest wężownik), a niektóremają właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KUKURYDZY

  RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZEŃ KRĘGOWY

  RDZEŃ KRĘGOWY — część układu nerwowegoośrodkowego; ma postać grubego, spłaszczonegosznura, który przebiega w kanale kręgowymkręgosłupa od podstawy czaszki az dokości ogonowych; podobnie jak kręgosłup dzielimyrdzeń na następujące części: szyjną, PJ1™*wą, lędźwiową, krzyżową i ogonową. Od...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ

  RDZA KONICZYNY CZERWONEJ — cho.roba grzybowa występująca głównie na koniczynieczerwonej, zwykle nie powodująca dużychszkód; zauważono nawet, że czasem roślinyopanowane przez rdzę rosną bujniej i obficiejkwitną. O b j a w y : żół topom ara ńczo we „kubki”(-♦ogniki) pojawiają się bardzo rzadko...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZA BRUNATNA ŻYTA

  ROZA BRUNATNA ŻYTA — choroba grzyboważyta. Ob j awy : od wiosny do czerwcana dolnej stronic liści chwastów polnych: farbownika(Anchusa) i krzywoszyja (Lycopsis,),rzadziej na ich łodygach i kielichach, widocznenajpierw małe, białawe plamki (zaczątki -♦ogników)ukryte wśród włosków; później w tymmiejscu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

  REDUKCJA — w chemii reakcja polegającana przyłączaniu —►elektronów przez atom danegopierwiastka, wskutek czego jego wartościowośćzmniejsza się, czyli ulega redukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RDZA KUKURYDZY

  RDZA KUKURYDZY — choroba grzybowakukurydzy powszechnie występująca, ale zwykleniegroźna; wyrządza szkody w okolicach o ciepłymklimacie, w okresach nadmiernie wilgotnych.O b j a w y : od wiosny na obu powierzchniachliści różnych gatunków szczawiku (OxaIis) powstająplamy, w' obrębie których tworzą się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /sunrise Dodano /07.03.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt

Do góry