Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Windows

  Windows - nazwa rodziny systemów operacyjnych (Microsoft) charakteryzujących się graficznym (okienkowym) interfejsem do współpracy z użytkownikiem komputera. Rodzina ta obejmuje szereg rozwiązań systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów osobistych (Windows 3.x, Windows 9.x, Windows ME) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widmo głosowe

  Widmo głosowe - widmo sygnału mowy obejmujące częstotliwości od 100 Hz do ponad 8 kHz, w którym znajduje się prawie cała energia głosu, przy czym największa gęstość widmowa (energia) przypada w okolicy 500 Hz i sukcesywnie maleje ze wzrostem częstotliwości. Dynamika dźwięków artykułowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Winmodem

  Winmodem - popularne określenie najtańszego modemu w formie karty PCI o uproszczonej konstrukcji, montowanego bezpośrednio na wewnętrznym złączu interfejsowym komputera klasy PC. Większość funkcji winmodemu jest realizowana programowo (kompresja, detekcja, korekcja błędów), angażując do tych zadań...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widmo sygnału danych

  Widmo sygnału danych - amplitudowa i fazowa charakterystyka częstotliwościowa sygnału danych. Zakres i rozkład widma częstotliwości zależy od kształtu rozpatrywanego sygnału i rozciąga się w szerokich granicach; od jednej częstotliwości (prążka) dla ciągłej fali monochromatycznej (światło...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WINS (Windows Internet Natning Service)

  WINS (Windows Internet Natning Service) - protokół opracowany przez Microsoft do nadawania nazw internetowych w systemie Windows. Korzysta z bazy danych nazw klientów i kojarzy te nazwy z adresami IP. Protokół WINS może współpracować z oprogramowaniem sprzętowym NetBIOS (TCP/IP) oraz sieciowym systemem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielodrogowość sygnału

  Wielodrogowość sygnału - wysoce niepożądana cecha charakterystyczna dla systemów bezprzewodowych, ujawniająca się zanikiem sygnału w zasięgu teoretycznie dobrego odbioru, na skutek destruktywnej interferencji fali bezpośredniej i odbitych fal terenowych. Powstaje w wyniku odbierania sygnałów odbitych od...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirtualizacja połączeń

  Wirtualizacja połączeń - sposób konfigurowania połączeń w topologii fizycznej sieci telekomunikacyjnej, polegający na tworzeniu wirtualnej struktury sieci pakietowych (ATM, FR) przez organizowanie połączeń logicznych, charakterystycznych dla tej techniki transmisji.

  Połączenia wirtualne nie mają...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloprocesorowość przetwarzania

  Wieloprocesorowość przetwarzania - jednoczesne wykonywanie przez komputer i serwer, wyposażony w co najmniej dwa procesory przetwarzania, każdej pojedynczej aplikacji.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wideokonferencja

  Wideokonferencja - usługa multimedialna realizowana za pomocą ulepszonych komputerów klasy PC, zapewniająca organizowanie spotkań lub konferencji użytkownikom znajdującym się w odległych od siebie miejscach.

  Stanowisko uczestnika wideokonferencji musi być wyposażone w: komputer z łączem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątek

  Wątek - współbieżnie i samodzielnie realizowany proces (obliczeń numerycznych, przetwarzania danych, in.) - stanowiący część komputerowego programu aplikacyjnego lub większego procesu. Wątki mogą być realizowane jednocześnie w wielozadaniowych systemach operacyjnych w których aplikacja o wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /07.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry