Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  X.21

  X.21 - standard opisujący interfejs między urządzeniem komunikacyjnym DCE a zakończeniem terminalowym DTE i ujmujący synchroniczną transmisję przez publiczne komutowane sieci telefoniczne. X.21 definiuje interfejs transmisji pakietowych klasy X.25 dla łączy z transmisją danych, natomiast jego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.25

  X.25 - standard definiujący połączenia terminali i komputerów w sieciach pakietowych. X.25 tradycyjnie stosowany w sieciach z komutacją pakietów o szybkości do 64 kb/s, został rozszerzony przez CCITT (1992 r.) do przepływności 2 Mb/s.

  Transmisje w standardzie X.25 cechują się niską wydajnością sieci...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłącznik różnicowoprądowy

  Wyłącznik różnicowoprądowy - podstawowy element bezpiecznego użytkowania urządzeń teleinformatycznych zasilanych prądem elektrycznym.

  Automatyczne zadziałanie wyłącznika różnicowoprądowego ogranicza lub nie dopuszcza do porażenia człowieka prądem elektrycznym przepływającym przez jego ciało -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSIWYG (What You See ls What You Get)

  WYSIWYG (What You See ls What You Get) - programowo-techniczne narzędzie (procesory tekstowe) wspomagające edycję tekstu i umożliwiające pełne odwzorowanie na papierze obrazu prezentowanego na monitorze komputera (co widzisz - to otrzymasz na wydruku).

  Zaawansowane procesory tekstowe prowadzą wielorakie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka - program lub zespół programów instalowany w serwerach internetowych i umożliwiający odszukanie informacji w rozległych zasobach sieciowych na konkretnie zadany temat.

  Zasada działania popularnych wyszukiwarek (AltaVista, Excite, HotBot, InfoSeek, Google, Lycos, NetSprint, Inktomi, in.) polega...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz Brillouina

  Wzmacniacz Brillouina - jeden zdwóch lepiej znanych wzmacniaczy światłowodowych (drugim jest wzmacniacz Ramana) ze sprzężeniem zwrotnym, w którym wzmacnianie sygnału oparte jest na wymuszonym rozpraszaniu Brillouina, a nie na emisji wymuszonej jak we wzmacniaczach EDFA. Podobnie jak we wzmacniaczach Ramana...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier)

  Wzmacniacz EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier) - powszechnie stosowany wzmacniacz optyczny z wymuszoną emisją (bez sprzężenia zwrotnego), oparty na światłowodzie z domieszką erbu i wzmacniający bezpośrednio sygnał optyczny (ok. 30 dB) - bez potrzeby jego kon-wersji na postać elektryczną.

  Szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacz Ramana

  Wzmacniacz Ramana - wzmacniacz optyczny, którego działanie jest oparte na wymuszonym rozpraszaniu Ramana w pętli światłowodu kwarcowego domieszkowanego germanem. Niewielkie wzmocnienie (ok. 15 dB), uzyskiwane na bardzo długim odcinku włókna światłowodowego (1 km) za pomocą laserowej pompy optycznej o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłącznik nadmiarowy

  Wyłącznik nadmiarowy - rodzaj samoczynnego wyłącznika prądu elektrycznego, wyzwalanego w wyniku działania dowolnego detektora reagującego na zmianę wielkości fizycznych, takich jak: prąd, napięcie, temperatura, ciśnienie. Mechanizm zamka sprawia, że wyłącznik nadmiarowy pozostaje w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSP (Wireless Session Protocol)

  WSP (Wireless Session Protocol) - protokół warstwy sesji stosowany w aplikacjach bezprzewodowych standardu WAP. Przeznaczony dla usług zorientowanych połączeniowo, współdziała z protokołem WTP, natomiast dla usług bezpołączeniowych za pośrednictwem protokołu datagra- mowego WDP.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry