Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  X.425

  X.425 - rozwinięcie standardu pocztowego X.400 definiujące parametry dostosowania systemu pocztowego do elektronicznej wymiany danych EDI. Możliwa jest współpraca z siecią transmisji danych przez protokoły X.25, TCP/IP, dostęp asynchroniczny za pośrednictwem modemu oraz urządzeń dostępowych klasy PAD...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XNS (Xerox Network System)

  XNS (Xerox Network System) - standard komunikacyjny sieci równoprawnych (peer-to-peer) pochodzący z firmy Xerox, przeznaczony do wzajemnego łączenia sieci lokalnych Ethernet, tworzenia połączeń z siecią publiczną, a także stosowany w sieciach Internet. W skład zestawu XNS wchodzi wiele protokołów, z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.500

  X.500 - międzynarodowy standard usług katalogowych (directory serwces), blisko związany ze standardem poczty elektronicznej wgX.400.

  Usługi wgX.500 dostarczają informacji dla systemów poczty elektronicznej i innych aplikacji, korzystających z zasobów rozmieszczonych w różnych miejscach sieci lub systemów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.28

  X.28 - jeden z protokołów komunikacyjnych w sieciach teleinformatycznych z pakietowym sposobem przekazu, przeznaczony do obsługi procedury sterowania przepływem danych między pakietyzerem PAD i asynchronicznym DTE. Procedury obsługi tego styku obejmują: sposób dostępu, wymianę danych, sygnalizację...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniacze optyczne

  Wzmacniacze optyczne - urządzenia do regeneracji i wzmacniania sygnałów optycznych w światłowodach. Stosowane w sytuacji, gdy długość łącza przekracza odległość regeneracyjną światłowodu i wymagane jest wzmocnienie G (Ga/n) sygnału, kompensujące wtrąconą tłumienność toru 1/G. Z wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.29

  X.29 - protokół normujący sposób wymiany informacji między dwoma urządzeniami PAD lub między synchronicznym urządzeniem komunikacyjnym DTE a procesorem PAD przez sieć X.25. Procedury X.29 dotyczą sterowania współpracą między użytkownikami sieci X.25 i mogą być wymieniane (przez modyfikowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzmacniak

  Wzmacniak - w telekomunikacji urządzenie niezbędne do wzmacniania sygnałów analogowych (niestety łącznie z szumami występującymi w kablu), Obecnie są zastępowane znacznie bardziej odpowiednimi do transmisji regeneratorami (repeaters) dla przekazów cyfrowych, rekompensującymi tłumienie sygnału wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.75

  X.75 - standard określający sposoby realizacji połączeń międzysieciowych działających z protokołami X.25 o różnych przepływnościach, istotny w tworzeniu połączeń międzynarodowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X.Standard

  X.Standard - zestaw norm komunikacyjnych opracowany przez CCITT (obecnie ITU-T), w celu standaryzacji protokołów i sprzętu używanego w publicznych, prywatnych i lowokalnych sieciach komputerowych. Definiuje interfejsy i szybkość transmisji między sieciami, także operacje i usługi realizowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  X-3

  X-3 - standard określający funkcjonowanie urządzeń konwersji pakietowej PAD i definiujący podstawowe parametry (22) do identyfikacji i obsługi terminali dołączanych do PAD - wg wcześniej ustalanych kryteriów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry