Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapis optyczny

  Zapis optyczny - szereg standardów zapisu i odczytu informacji zarejestrowanej na płytach optycznych i magne-tooptycznych za pomocą promienia laserowego. Pierwsze pamięci dyskowe oparte na odczycie optycznym za pomocą promienia laserowego zostały wprowadzone (1982 r.) przez Philips Consumer Electronics w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie bezawaryjne

  Zasilanie bezawaryjne - sposób alternatywnego zasilania w energię elektryczną urządzeń teleinformatyki instalowanych w budynkach inteligentnych i obiektach o szczególnym przeznaczeniu (szpitale, centra łączności, banki), w których zanik napięcia w podstawowej sieci energetycznej może spowodować...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis ósemkowy

  Zapis ósemkowy - tradycyjny i wychodzący już z użycia ósemkowy zapis ciągów binarnych (w którym podstawą liczenia i zapisu jest liczba 8), używający jedynie 8 symboli ponumerowanych od 0 do 7. Do reprezentacji słów 24-bito- wych, używanych we wczesnej epoce systemów komputerowych, potrzebne było 8...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie centralne

  Zasilanie centralne - sposób zasilania grupy odbiorów za pośrednictwem dedykowanej instalacji napięcia gwarantowanego, składającej się z jednego zasilacza UPS bądź systemu równoległego kilku UPS.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis szesnastkowy

  Zapis szesnastkowy - forma zapisu wartości liczbowych nazywana inaczej zapisem heksadecymalnym (o podstawie liczenia 16), w którym wartości liczbowe zmieniają się od 0 do 15.

  W zakresie zmian 0-9 wartościom liczbowym przypisano symbole dziesiętne (0-9), natomiast wartościom 10-15 przypisano kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie gwarantowane

  Zasilanie gwarantowane - kompletny system zasilania urządzeń teleinformatycznych z wykorzystaniem urządzeń mających zdolność magazynowania energii,  gwarantujących ciągłość dostawy energii elektrycznej o  odpowiedniej jakości. Najpopularniejszymi urządzeniami zapewniającymi gwarantowane zasilanie są...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis taśmowy

  Zapis taśmowy - wiele standardów rejestracji sygnałów cyfrowych na wymiennych kasetach z taśmą pokrytą warstwą nośnika magnetycznego, używanych najczęściej w stacjach pamięci masowych, czyli streamerach do archiwizacji danych. Pierwsze pamięci (1972 r.) z sekwencyjnym zapisem danych na taśmach o...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dwójkowy

  Zapis dwójkowy - najbardziej naturalny sposób prezentacji i zapisu dyskretnych wartości fizycznych, odpowiadający binarnemu (dwójkowemu) systemowi liczenia, w którym podstawą jest liczba 2. W zapisie tym występują tylko dwa rodzaje stanów: stan 0 (nie, brak sygnału) oraz stan 1 (tak, sygnał aktywny) -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie transakcji

  Zabezpieczenie transakcji - obowiązkowa procedura zapewniająca prowadzenie bezpiecznych operacji bezgotówkowych w zdalnych systemach transakcyjnych za pomocą kart płatniczych (kredytowych, debetowych, in.). Wymaga identyfikacji klienta (hasło, PESEL, numer karty) oraz identyfikacji karty.

  Do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia w kablu

  Zakłócenia w kablu - niepożądane oddziaływanie pól elektromagnetycznych na transmisję w torach miedzianych. Oprócz szkodliwej indukcji prądu, powodowanej przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne, zasadniczy wpływ na przebieg transmisji w miedzi wywołują zakłócenia wewnętrzne - wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt

Do góry