Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych

  Zasilanie stałoprądowe urządzeń sieciowych - standard zasilania urządzeń telekomunikacyjnych, którego zasadniczą ideą jest uproszczenie układów zasilających, natomiast wyróżnikiem niskie napięcie zasilające odbiorniki energii. Uproszczenia systemu dokonuje się przez ograniczenie liczby przetwornic...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby sieci

  Zasoby sieci - dowolna część infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem do realizacji określonej funkcji sieciowej. Podobnie jak w systemie komputerowym - którego zasoby stanowi pamięć, dysk twardy, dyskietka, drukarka czy monitor, a także moduły programowe komputera - w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdalny dostęp (remote access)

  Zdalny dostęp (remote access) - termin oznaczający możliwość uzyskania dostępu do zasobów komputera (serwera) przez użytkownika nie podłączonego do niego bezpośrednio, lecz przez sieć teleinformatyczną. Zdalny dostęp winien być realizowany w taki sposób, by użytkownik nie odczuwał różnicy, czy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dyskowy

  Zapis dyskowy - wiele metod rejestracji sygnałów cyfrowych na wirujących talerzach dyskowych (płytach i magnetycznych) pokrytych warstwą nośnika magnetyczne stosowanych w stacjach pamięci dyskowych. Pierwsze pamięci wyprodukowane przez IBM (1956 r.) dla systemów komputerowych umożliwiały zapis (5 MB danych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilanie rezerwowe

  Zasilanie rezerwowe - odrębny tor zasilania elek- trycznego, przyłączony do in. punktu sieci energetycznej (transformatora) niż podstawowa linia zasilająca 220/230 V. Linie te zbiegają się w urządzeniu zabezpieczającym SZR (samoczynne załączenie rezerwy). Ideą takiego rozwiązania jest zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie siecią

  Zarządzanie siecią - zespół środków programowych i sprzętowych umożliwiający administrowanie zasobami i użytkownikami sieci komputerowej. W skład sfery zarządzania wchodzi m.in. ustalanie zmian w topologii sieci, rejestracja nowych użytkowników, przyznawanie uprawnień, kontrola dostępu oraz pomiar...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis dziesiętny

  Zapis dziesiętny - naturalny, powszechnie używany sposób zapisu liczb dziesiętnych (o pod- stawie liczenia 10), prezentowanych za pomocą dziesięciu symboli cyfrowych w zakresie 0-9. Waga każdej cyfry jest określona jej położeniem względem przecinka dziesiętnego.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilacz inteligentny (smart)

  Zasilacz inteligentny (smart) - rodzaj zasilacza bezprzerwowego klasy UPS, wyposażonego w dodatkowe możliwości: rejestracji parametrów sieci elektrycznej, zdalnego załączania i wyłączania napięć w odpowiedniej kolejności, zdalnego diagnozowania stanu zasilania za pomocą odpowiedniego złącza...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis kodowy

  Zapis kodowy - sposób rejestracji dyskretnych wielkości cyfrowych (głównie dwójkowych), stanowiący zbiór jednoznacznie określonych reguł zapisu, umożliwiający prezentację i identyfikację danych cyfrowych.

  W systemach komputerowych stosuje się przede wszystkim zapis danych cyfro- wych w 7-bitowym kodzie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasilacze UPS w normach

  Zasilacze UPS w normach - standardy obowiązujące w UE i odnoszące się do zasilaczy UPS, opierające się na normie EN 50091. Zawierają pakiet dokumentów podzielonych na 3 grupy tematyczne:

  EN 50091-1 - standard określający podstawowe wymogi bezpieczeństwa, jakie spełniać musi zasilacz UPS;

  EN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry