Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REMIZA

  REMIZA — plantacja dr/c w, krzewów (remizac i a ł a ) łub szczególnie bujnie i wysoko wyrastającychroślin zielnych (remiza czasowa) zakładanaw polnym obwodzie łowieckim w celudostarczenia zwierzynie osłony, ewentualnie dodatkowegożeru w okresie zimowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regeneracja

  Regeneracja — zdolność organizmów roś-I nrwch i zwierzęcych do odtwarzania utraconych!.h zniszczonych części ciała. Młode organizmyia większą zdolność regeneracyjnąstare. Wiele zwierząt niższych (pierwotniakimufy wzdłuż wału regulatora; ruch mufy zostajeprzeniesiony systemem dźwigni na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESZTÓWKA

  RESZTÓWKA — ośrodek z niewielką powierzchniągruntów wraz z zabudowaniami, pozostałyz parcelowanych na mocy dekretu PKWNz 1944 r. byłych folwarków obszarniczych i nieprzekazany dla PGR, lecz pozostawiony jakorezerwa na potrzeby społeczne wsi. Resztówkipodlegają radom narodowym; wykorzystuje sięje różnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta feudalna

  Renta feudalna — dochód wytwarzanyprzez chłopów poddanych, a przywłaszczanyprzez panów feudalnych; występowała w różnychformach, zależnie od stopnia rozwoju feudalizmu.W okresie wczesnego feudalizmu istniała rentaodrobkowa (-+• pańszczyzna), polegająca na tym,że chłop musiał pracować nieodpłatnie w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRESJA

  REGRESJA — cofanie się, ustępowanie; w biologiicofanie się w rozwoju, uwstecznianie się,ustępowanie jakiegoś zespołu roślin lub zwierzątwskutek zmiany warunków; w geologii — cofaniesię morza, lodowca, pustyni itd.; w ekonomiiobniżanie stawki podatkowej zależnie od wzrostupodstawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETENCJA

  RETENCJA — zdolność zatrzymywania wódopadowych w dorzeczu, lub ilość wody zatrzymanejw' dorzeczu; retencja jest tym większa, immniejsza ilość wody opadowej spływa bezpośredniopo powierzchni pól do cieków i im więcej wodywsiąka w grunt oraz im lepiej woda jest wykorzystywanaprzez rośliny. W górach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RENTA GRUNTOWA

  RENTA GRUNTOWA — część -♦dochodunarodowego przywłaszczona przez -♦klasę władającąmonopolem ziemi. Zawarta jest w wartościi cenie produktów rolnych, jako nadwyżkawartości ponad przeciętne koszty wytworzeniaproduktu plus przeciętny (normalny) zysk.Re n t a r ó ż n i c z k o w a — różnica międzyceną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULATORY WZROSTU ROŚLIN

  REGULATORY WZROSTU ROŚLIN, «ubstancjewzrostowe — związki chemicznew małych dawkach wpływające stymulująco (-*•stymulacja) na pewne procesy życiowe roślin, np.na wytwarzanie korzeni itp.; występują w naturze(-»auksyny naturalne) lub wytwarzane sąsztucznie (-* substancje wzrostowe syntetyczne);stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing)

  Zwielokrotnienie przestrzenne SDM (Space Division Multiplexing) - umożliwia przestrzenne powielanie toru transmisyjnego, łącznie z urządzeniami wejścia i wyjścia, często stosowane w transmisji przez łącza satelitarne. SDM wymaga kształtowania charakterystyk antenowych w celu ograniczenia wpływu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złącza interfejsów komunikacyjnych

  Złącza interfejsów komunikacyjnych - w teleinformatyce fizyczne konstrukcje złączek (gniazdo i wtyk) do realizacji sieciowych połączeń telekomunikacyjnych bądź łączenia interfejsów komputerowych za pomocą złączek z metalizowanymi stykami.

  Dla każdej z nich istnieją normy określające nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt

Do góry