Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  RÓŻOWATE

  RÓŻOWATE (Rosaceae) — rodzina botaniczna,do której należą rośliny zielne oraz prawiewszystkie krzewy i drzewa owocowe strefyumiarkowanej, m.in. jabłoń, grusza, śliwa, poziomka,malina, a także gatunki uprawiane ja korośliny ozdobne, np. róża, głóg; kwiaty mająpromieniste, okółkowe, obupłciowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY

  ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY — formaużytkowa otrzymana przez rozpuszczenie substancjiaktywnej w rozpuszczalniku; w roztworachużytkowych rozpuszczalnik i stężenie substancjiaktywnej są tak dobrane, że roztwory te mogąbyć stosowane bezpośrednio do opryskiwanialub aerozolowania; często sporządza się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBINOWIEC AGRESTOWY

  RUBINOWIEC AGRESTOWY (Bryobia prae.Ciosa) — roztocz z rodziny przędziorkowatych(Tetranychidae); wczesną wiosną larwy, ledwodostrzegalne gołym okiem, bardzo ruchliwe0 trzech parach nóg, i dorosłe roztocze o czterechparach nóg, owalne, spłaszczone, długości do0,7 mm, gęsto poprzecznie prążkowane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWIERTEK NIEPAREK

  ROZWIERTEK NIEPAREK (Anisandrus dis.par) — chrząszcz z rodziny kornikowatych (Ipidae);brunatny o głowie ukrytej pod dużymprzcdpleczem; samice długości 3—5 mm, walcowate,podłużne; samce długości 2—3 mm, krótkie,pękate, o przedplcczu skośnie ściętym ku przodowi,drążą chodniki w drewnie gałęzi lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCHY ROŚLIN

  RUCHY ROŚLIN — poruszanie się roślin lubich części na skutek oddziaływania różnych bodźców.Wiele roślin niższych (bakterie, grzyby,glony) może poruszać się za pomocą wici, rzęseklub wypustek plazmatycznych. U niektórych roślinwyższych przytwierdzonych do podłoża zdolnośc i ą ruchu obdarzone są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ OSOBNICZY

  ROZWÓJ OSOBNICZY, ontogeneza __proces złożonych morfologicznych i fizjologicznychzmian jakościowych i ilościowych zachodzącychw żywym organizmie od chwili poczęciado końca życia; dokonuje się w wyniku określonejprzez dziedziczność przemiany materii i energiiw organizmie na tle wymiany materii i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDOŚĆ

  RUDOŚĆ, c h rom izm — cecha polegająca naprzewadze w uwłosieniu (lub upierzeniu) barwnikanadającego mu bardziej lub mniej jaskrawy kolorrudy; osobniki odznaczające się rudością (rudzielec,czyli chromiści) występują z rozmaitą,na ogół bardzo małą częstotliwością, wśród różnychhodowanych i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ RODOWY

  ROZWÓJ RODOWY, filo g e n e z a — historycznyrozwój różnych grup roślin i zwierzątod początków powstania życia na Ziemi; wykazujeogólne prawidłowości rozwoju roślin i zwierząti wzajemne pokrewieństwa między poszczególnymigrupami organizmów żywych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMARYN LEKARSKI

  ROZMARYN LEKARSKI (Rosmarinus officinalis)— krzew z rodziny wargowych (Labiatae);dotychczas nie zaaklimatyzowany w Polsce; uprawiasię go jako ozdobną roślinę doniczkową. Liściei otrzymywany z nich olejek lotny są importowanymsurowcem leczniczym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZPUSZCZALNIKI

  ROZPUSZCZALNIKI — ciecze służące do sporządzaniaużytkowych lub stężonych roztworówśrodków ochrony roślin, rozcieńczania i rozpuszczaniafarb itd .; powinny być tanie i nic działająceszkodliwie na rośliny; często stosowanymirozpuszczalnikami są: woda, chlorowane węglowodory,aceton, terpentyna i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry