Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SALAMI

  SALAMI — 1) ser twardy o kształcie cylindrycznegowałka (wygodny do krajania), o smaku podobnymdo sera trapistów;2) sucha kiełbasa z mięsa oślego lub końskiego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALETRA CHILIJSKA

  SALETRA CHILIJSKA — najdawniej znanynawóz azotowy, którego naturalne pokłady znajdująsię w Ameryce Południowej w Chile i w Peru;głównym jego składnikiem jest saletra sodowa.Nawóz ten zawiera około 15,5% azotu. Obecnienie sprowadza się go do nas, ponieważ produkowanew kraju saletra sodowy i wapniowa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALETRA WAPNIOWA

  SALETRA WAPNIOWA, a z o ta n wapniowy— nawóz azotowy zawierający około 15,5%azotu w postaci pobieranej bardzo szybko przezrośliny; produkowana jest w postaci drobnych,białych ziarenek, co znacznie ułatwia wysiew;podobnie jak saletra sodowa bywa używana dopogłównego nawożenia wiosną ozimin (w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALETRZAK

  SALETRZAK — nawóz azotowy stanowiącymieszaninę saletry amonowej z wapniakiem mielonym;produkowany obecnie u nas zawiera od20 do 26% azotu; połowę w postaci saletrzanej,a połowę w formie amonowej ( -* nawozy saletrzano-amonowe). Saletrzak produkuje się w postacidrobnych ziarenek (granulek); nadaje sięna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOPODAWACZ

  SAMOPODAWACZ — urządzenie młocami(MSC-8), służące do podawania zboża przezgardziel do urządzenia młócącego; w tym wypadkupotrzebny jest przenośnik, umożliwiającymechaniczne podawanie skopów z ziemi do młocami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADZONKA

  SADZONKA — odcięty od rośliny jej organwegetatywny (pęd zdrewniały lub zielny, liść lubkorzeń), w celu wywołania ukorzenienia się sadzonyw ziemi lub w piasku; służy do wegetatywnegorozmnażania roślin; sadzonki z d r ewn i a łeprzygotowuje się z pędów, które tnie się najesieni i przechowuje przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samosiew

  Samosiew— samois*ny wysiew nasion jakiejśrośliny wskutek osypywania się nasion po dojrzeniu.W leśnictwie rozróżnia się samosiewgórny, gdy obsiew nasion następuje pod koronamidrzew macierzystych (gatunki drzew ciężjconasienne:dąb, buk, jodła), oraz samosiewboc zny, gdy zostaje obsiana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADZONKOWANIE

  SADZONKOWANIE — sposób wegetatywnegorozmnażania drzew, krzewów oraz wielu roślinzielnych, polegający na ukorzenianiu kawałkówpędów zdrewniałych lub zielnych (sadzonki zdrewniałelub zielne). W sadownictwie rozmnaża sięw ten sposób winorośl i porzeczki. Sadzonkiz d r e w n i a ł e przygotowuje się późną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

  RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH — zcspółwszystkich kupujących i sprzedających surowcerolnicze lub ich przetwory, których decyzjenawzajem od siebie uzależnione kształtują-►podaż i -* popyt oraz wpływają na poziomcen. Są dwa niezbędne warunki istnienia rynku:]) wymiana towarowo-pieniężna i 2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADŁO

  SADŁO — tłuszcz trzewiow'y świni, gromadzącysię w specjalnych otokach w okolicach przynerkowych;ciężar sadła stanowi swoistego rodzajumiernik otłuszczenia tuszy świni; wytopionyz sadła tłuszcz nazywa się smalcem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry