Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SEMPOŁOWSKI Antoni

  SEMPOŁOWSKI Antoni (1847—1936) — rolnikpolski, prowadzi! wykłady z zakresu uprawyroli i doświadczalnictwa w Wyższej Szkole Rolniczejw Zbikowie. W 1880 r. założył stację ocenynasion przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwaw Warszawie, a od 1892 r. kierował Stacją Doświadczalnąw Sobieszynie; autor prac:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKATOR

  SEKATOR — nożyce ogrodnicze o wygiętychostrzach do przecinania cienkich gałęzi. Do przecinaniagałęzi wyżej położonych w koronachdrzew' służy sekator umocowany na tyczce, tzw.pobocznik; ostrze przymocowane do tyczki jestnieruchome, do ramienia zaś drugiego ostrzaprzywiązany jest sznurek, za który...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHAGYA

  SCHAGYA (czyt. szagia) — ród koni półkrwiarabskiej wyhodowany w XIX w. na Węgrzech;maść przeważnie siwa; ogiery tej rasy wywarłyduży wpływ w rejonach hodowli koni typu szlachetnego,zwłaszcza w województwach: kieleckim,lubelskim, krakowskim i rzeszowskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERWATKA

  SERWATKA — uboczny produkt przerobu mlekana sery* > kazeinę; wydziela się z mleka w następstwiekurczenia się skrzepu; zawiera 92,5—92,7% wody. 0,7% tłuszczu, 1—1,1% białek,4t3—5,0% laktozy (-►cukier mlekowy), 0,6—0,8% popiołu; w postaci naturalnej (św-ieża) lubw proszku (po wysuszeniu) wykorzystywana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKCJA ZWŁOK

  SEKCJA ZWŁOK — pośmiertne badanie powłoki narządów wewnętrznych padłych lub zabitychzwierząt; ma podstawowe znaczenie dlarozpoznawania zaraźliwych chorób zwierząt

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHŁADZANIE

  SCHŁADZANIE — oziębianie produktów lubsurowców, podczas którego następuje szybkieobniżenie ich początkowej temperatury do temperaturyprzechowywania określonej przepisamilub przyjętej zwyczajowo; stosuje się w celu ograniczeniaujemnego wpływu temperatury otoczenian a właściwości szybko psujących się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKRECJA

  SEKRECJA — wydzielanie pewnych substancjii płynów na zewnątrz organizmu lub do wewnątrz(do krwi); w y d z i e l a n i e w e w n ę t rz n e odbywa się w gruczołach nie mającychwłasnych przewodów wyprowadzających (jak tarczyca,nadnercze itp.), a ich wydzieliny (hormony)przechodzą wprost do krwi; w y d z i e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHODNIE

  SCHODNIE — pochylenie tymczasowe zastępująceschody; służą one do komunikacji międzyróżnymi poziomami pomostów na rusztowaniach;schodnie wykonuje się z desek grubości 38 mm,do których przybija się listwy mniej więcej co40 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKSOWANIE PISKLĄT

  SEKSOWANIE PISKLĄT — rozpoznawaniepłci piskląt polegające na ustalaniu obecnościprącia w steku u kogucików lub jego braku u kurek.Czynność tę wykonuje się po upływie 20—30 godzin od chwili wyklucia się pisklęcia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHRADAN

  SCHRADAN, saradan (nazwa zwyczajowa)_ośmiometyloczteroamid kwasu pirofosforowęgo0 szerokim zasięgu działania owadobójczego1 -►systemicznym działaniu; skutecznie zwalczaowady z aparatem gębowym kłująco-ssącyni(mszyce, przylżeńce, pluskwiaki i inne); jego działaniew młodych roślinach jest silniejsze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt

Do góry