Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKIBA

  SKIBA — część powierzchniowej warstwy gleby,w* kształcie wstęgi, podcinana lemieszem pracującegopługa i odkładana na bok po jej odwróceniu;podczas odwracania skiba podlega kruszeniui spulchnieniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILOS

  SILOS — zbiornik służący do zakiszania pasz,nieprzepuszczalny i bardzo szczelnie zakryty.Silosy mogą być różnego rodzaju: nadziemne,wysokie, w postaci wież — i dlatego nazywanewieżowymi; częściowo wgłębione w ziemię, gdy1/3 zbiornika wystaje ponad powierzchnię; orazzupełnie wgłębione, gdy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓRNE GRUCZOŁY

  SKÓRNE GRUCZOŁY — gruczoły różnychtypów, wykształcone z naskórka okrywającegopowierzchnię całej skóry; najliczniejsze są gruczoły-* łojowe i potowe, poza tym gruczoły-♦woszczkowe, a także gruczoły mlecznei szereg mniej ważnych, charakterystycznych jedyniedla niektórych gatunków zwierząt, np.gruczoły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIARKOWODÓR

  SIARKOWODÓR — związek wodoru i siarki0 wzorze HjS; gaz występujący w wyziewachwulkanicznych i w niektórych źródłach mineralnych:powstaje podczas butwienia i —►gnicia ciałbiałkowych, które zawierają siarkę; dużo siarkowodorupowstaje w przewodzie pokarmowym1 wydalane jest z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia

  Sieczkarnia — maszyna do cięcia słomyi siana przed skarmianiem, oraz do cięcia słomyna długą sieczkę na ściółkę lub zielonek na kiszonkęi do spasania na zielono.S i e c z k a r n i a b ę b n o w a ma noże umocowanena bębnie zaklinowanym na osi ustawionejprostopadle do kierunku ruchu słomy.Ostrza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO

  SIEDLISKO, e k o to p — zespół czynnikówświata zewnętrznego warunkujących rozprzestrzenianiegeograficzne roślin, ich charakter biologicznyi -►pokrój oraz wzrost i rozwój; rozróżniamyczynniki klimatyczne, glebowe i biologiczne.Termin ten jest powszechnie używanyw łąkarstwie, gdzie charakter siedlisk...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO LEŚNE

  SIEDLISKO LEŚNE — zespół czynnikówwpływających na warunki bytowania drzeww lesie, zależnych głównie od właściwości glebyi klimatu. W praktyce leśnej stosuje się ocenęjakości siedliska za pomocą tzw. klas bonitacjisiedliska, które określa się na podstawie przeciętnejwysokości drzew odpowiedniego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIARCZANY

  SIARCZANY — sole -+ kwasu siarkowego. Donajbardziej znanych siarczanów należą: siarczanmagnezowy (MgSQ<, sól gorzka), siarczan sodowy(Na2SC>4, sól glauberska), siarczan amonowy(NHi^SO* siarczan miedziowy (CuSO*. sinykamień) i inne. Siarczany mają duże znaczeniepraktyczne, np. sole glauberska i gorzka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIARCZKI

  SIARCZKI — połączenia siarki z metalami. Donajpospolitszych siarczków występujących w przyrodzienależą; siarczek cynku (ZnS) zwanyblendą cynkową, siarczek rtęci (HgS) zwany cynobrem,siarczek miedzi (CujS), czyli kuprytoraz siarczek żelaza (FeSi), czyli piryt. Z P*[ytuotrzymujemy -♦kwas siarkowy. Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIARKOWANIE

  SIARKOWANIE, su I fi ta c ja — konserwowanie-►półprzetworów owocowych, warzywnychi innych produktów przez dodanie dwutlenkusiarki. Siarkuje się albo gazowym dwutlenkiemsiarki (SOa), albo jego wodnym roztworem, czylikwasem siarkawym. Siarkowanie kwasem siarkawymjest prostsze i może być wykonane przyminimalnym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt

Do góry