Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SKRZYDŁO

  SKRZYDŁO — narząd służący zwierzęciu dounoszenia się w powietrzu; skrzydła mają owady,ptaki, a spośród ssaków — nietoperze. U owadówskrzydła tworzy fałd skóry związany z tułowiem;u ptaków skrzydła są przekształconymikończynami przednimi; u nietoperzy skrzydłemjest błona lotna rozpięta między...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKÓROWANIe

  SKÓROWANIe — w hodowli zwierząt futerkowychściąganie (zdejmowanie) skóry z ubitegozwierzęcia, wykonane przeważnie systemem workowym(bez rozcinania jej wzdłuż tułowia).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUNKS

  SKUNKS, śmierdziel (Mcphitis mephitis) —drapieżnik z rodziny łasicowatych (Musie lidae),rzędu mięsożernych, występujący w stanic dzikimu Ameryce Półn. i Środkowej; u maszczenie czarne.z dwiema białymi pręgami wzdłuż grzbietu;długość ciała około'40 cm, a puszystego ogona —30 cm; dawniej hodowany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBAK

  SKROBAK — ]) ręczne narzędzie ogrodniczedo oczyszczania z próchna pęknięć i dziupliw pniach drzew przed zalaniem ich cementem;2) narzędzie warsztatowe do wygładzania powierzchnimetali, np. łożysk silników, maszyn itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIA

  SKROBIA — związek chemiczny powstającyw zielonych częściach roślin w wyniku fotosyntezyz dwutlenku węgla i wody; jest mieszaninądwóch złożonych cukrowców: łatwiej rozpuszczalnej— amylazy i trudniej rozpuszczalnej —amylopektyny; każdy z tych cukrowców zbudowanyjest z wielu cząsteczek -►glikozy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ

  SKROBIOWOŚĆ zawartość skrobi w użytkowychorganach roślin, np. w ziarnic zbóż,w kłębach ziemniaków; procentową zawartośćskrobi w ziemniakach oznacza się na zasadziezależności między- ciężarem gatunkowym (właściwym)a zawartością skrobi; służy do tego najczęściej—►waga...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW

  SKROBIOWOŚĆ ZIEMNIAKÓW — zawartośćskrobi w ziemniakach wyrażona zwykle w procentach;nie jest ona stała i waha się od 14.5 do24,3%, przeciętnie wynosi 16,6%. Nawet ziemniakitej samej odmiany mogą wykazywać różnązawartość skrobi zależnie od gleby i warunkówklimatycznych danego roku uprawy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRZELA

  SKRZELA — narządy oddechowe wielu zwierzątwodnych; są to wyrostki skórne obficieunaczynione; rozróżniamy skrzela zewnętrzne(wystające na powierzchnię ciała) i wewnętrzne(ukryte w specjalnych jamach).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAŁA MACIERZYSTA

  SKAŁA MACIERZYSTA — warstwa skorupyziemskiej leżąca zazwyczaj na głębokości 1—2 mpod glebą, która nie podlegała jeszcze większemuwpływowi wietrzenia; może to być nic zwietrzałaglina, piasek albo twarda skała. Np. rędzina powstajez wapienia; nie zwietrzały wapień jest więcskałą macierzystą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILOS ZBOŻOWY

  SILOS ZBOŻOWY — urządzenie do przechowywania,przewietrzania oraz dosuszania ziarnao wilgotności nie większej niż 20%; wykonany jestz dziurkowanej blachy w postaci walca, wewnątrzktórego znajduje się pionowy ażurowy kanał,przez który wdmuchiwane jest za pomocą dmuchawyzimne lub podgrzane powietrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /marecki Dodano /08.03.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry