Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY

  SORPCYJNY KOMPLEKS GLEBOWY, koloidalnykompleks globowy silnie rozdrobnione,mineralne, organiczne i organicznomineralncstale cząstki gleb. Cząstki tc wskutekogromnej powierzchni zbiorowej mają duże zdolnościchłonne, szczególnie do sorpcji wymiennejkationów ora/, anionów, jak np. wapnia (Ca),potasu (K.)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SÓD

  SÓD, natrium (N a ) — pierwiastek metaliczny,jedno wartościowy, występujący w przyrodzie tylkow postaci związków, szczególnie jako sólkuchenna (chlorek sodu); jest głównym składnikiemwody morskiej. Pokłady soli kamiennejwystępują w olbrzymich ilościach w Polsce napołudniu kroju (Bochnia, Wieliczka) i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTOWNIA RYB

  SORTOWNIA RYB — stół o gładkiej powierzchni,przeznaczony do rozdzielania wyłowionychryb według wielkości i gatunków oraz do usuwaniaryb uszkodzonych, nieżywych lub chorych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE

  SOLE — związki powstałe z reakcji kwasówi zasad albo metali i zasad; wyjątek stanowią soleamonowe, w których zamiast metalu jest grupaamonowa (—NH4); liczne sole, np. azotowe, fosloroweitp., są cennymi nawozami sztucznymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SÓL POTASOWA

  SÓL POTASOWA — nawóz mineralny otrzymywanyprzez przerób kopalin (-♦sole potasowesurowe). Obecnie jest produkowana jako sólpotasowa wysokoprocentowa — o zawartości38—*2 i 4S% tlenku potasu. W nawozie tympMas jest związany z chlorem, ale dzięki wysokiejzawartości potasu i mniejszej ilości domieszekniepotasowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTOWNIK OWOCÓW

  SORTOWNIK OWOCÓW — maszyna dokalibrowania owoców według wielkości lub ciężaru.Elementami kalibrującymi mogą być płócienne pochylnie,przenośniki, rusztowe kraty o odpowiednichotworach i inne. Sortowniki mogą być napędzaneręcznie lub silnikami elektrycznymi. Wydajnośćich wynosi około 2000 kg/godz, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLENIE WARZYW

  SOLENIE WARZYW — utrwalanie warzyw,polegające na przesypywaniu surowca solą kuchennąlub zalewaniu stężonym jej roztworem;stosuje się je coraz rzadziej, gdyż produkty soloneustępują pod względem wartości innym przetworom:stosunkowo najczęściej soli się groszek1 ogórki, które zwykle używane są jako...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPADŹ

  SPADŹ — słodka ciecz wydalana przez pewnegatunki mszyc i czerwców żywiących się sokiemroślinnym; pojawia się specjalnie obficie najodle, świerku, a także na dębach oraz lipachw okresie ciepłym i pogodnym; jest chętnie zbieranaprzez pszczoły jako surowiec miodowy.W rejonach bogatych w lasy jodłowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKI PITNE

  SOKI PITNE — produkt z surowców owocowychi warzywnych; stanowi jedną z najważniejszychgrup produktów przemysłu owocowowarzywnego.Soki pitne uzyskuje się przez rozdrabnianieoczyszczonych, umytych i wypłukanychsurowców; następne czynności — to prasowaniemiazgi, klarowanie soków owocowych,rozlewanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKI ZAGĘSZCZONE

  SOKI ZAGĘSZCZONE — częściowo odwodnionesoki owocowe i warzywne o konsystencjigęstej; silniej odwodnione soki mają postać proszków.Soki zagęszczone i soki w proszku nazywanesą -►koncentratami sokowymi; soki zagęszcza sięw różnym stopniu, zwykle aż do uzyskania 65—68% suchej masy, co wymaga...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt

Do góry