Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SPISY ROLNE

  SPISY ROLNE — podstawowe badania z zakresustatystyki rolniczej obejmują wszystkie gospodarstwawedług stanu z pewnego okre&lonegodnia; pozwalają na jednoczesne uchwycenie najbardziejpodstawowych elementów rolnictwaw ich wzajemnym powiązaniu. W Polsce przeprowadzasię spisy rolne dwu rodząjów: okresowespisy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA

  SPÓŁDZIELCZOŚĆ PSZCZELARSKA —ruch spółdzielczy w zakresie pszczelarstwa kierowanyprzez Centralę Spółdzielni Ogrodniczych,przy której istnieje samodzielna Sekcja Pszczelarska;współdziała z Polskim Związkiem Pszczelarskim.Głównymi placów-kami produkcyjnymi są3 okręgowe spółdzielnie pszczelarskie: w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPŁAW

  SPŁAW — wodny transport drewna okrągłego;w wielu wypadkach najtańszy sposób przewozudrewna. Spław odbywa się w taflach, czylitablicach, uformowanych przez zbijanie lub wiązaniewiększej liczb sztuk drewna; często tablicełączy się szeregowo w tzw. sznury, pasy i tratwy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTOWNIK STOŁOWY

  SORTOWNIK STOŁOWY — maszyna do segregowanianasion na podstawie różnic ciężaruwłaściwego i elastyczności ziarna. Stosuje się godo oddzielania bd ziarna siewnego nasion owsika,nasion skiełkowanych lub porażonych chorobami.Sortownik jest zbudowany w postaci drewnianejskrzyni, nachylonej lekko do poziomu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLE POTASOWE SUROWE

  SOLE POTASOWE SUROWE — minerałyzawierające potas, np. sylwinit, karnalit, langbajnit,sól twarda i polihałit; nic występują w stanieczystym, lecz zmieszane są z innymi minerałami.Złoża ich powstały w ubiegłych epokachgeologicznych przez wyparowanie zbiornikówwody morskiej. Zawierają potas najczęściej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENT DRZEWNY

  SORTYMENT DRZEWNY — materiało określonych i jednolitych cechach, umożliwiających odróżnienie go od innych, podobnychmateriałów drzewnych. Wymagania co do rodzajui jakości drewna, wymiarów oraz obróbkiposzczególnych sortymentów podane są w normach.Niektóre sortymenty wyrabia się z drewnazarówno gatunków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLWATACJA

  SOLWATACJA — zjawisko łączenta się spolaryzowanych(-* polaryzacja) cząsteczek rozpuszczalnikaz jonami roztworu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB

  SORTYMENTY HANDLOWE RYB — przy->tv w obrocie podział ryb w zależności od gatunkuoraz wielkości i ciężaru jednostkowego.O b o w ią z u j ą c e sortymenty są uzgadniane każdegoroku przez centralne komórki obrotu i producentówryb. W zależności od sortymentu handlowegokształtuje się cena hurtowa i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOŁTYS

  SOŁTYS — w dawnej Polsce stanowisko dziedzicznewe wsiach polskich lokowanych na prawieniemieckim. Sołtys w imieniu pana 4ciągał świadczeniaod chłopów, sprawował władzę sądową.Gospodarstwa sołtysie, które w XV w. zajmowałyokoło 10% ziemi uprawnej, stawały się wzoremdobrego gospodarowania i stanowiły...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOWCHOZ

  SOWCHOZ — państwowe gospodarstwo rolnew Związku Radzieckim; w sowchozach wszystkieśrodki produkcji i wytworzone produkty stanowiąwłaśność państwową. W zależności od warunkówtechnicznych, naturalnych i ekonomicznychw poszczególnych sowchozach decydującąrolę udgrywają określone gałęzie produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 915

  praca w formacie txt

Do góry