Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN

  STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN— gospodarstwo powołane do prowadzeniaporównawczych doświadczeń odmianowych.Stacje te rozmieszczone są w różnych okolicachkraju, aby doświadczenia były prowadzonew różnych warunkach miejscowych. Wyniki pracstacji oceny odmian służą Ministerstwu Rolnictwaza podstawę do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻENIE GENÓW

  SPRZĘŻENIE GENÓW — zjawisko polegającena tym, że dwa geny lub więcej przechodząz pokolenia na pokolenie złączone ze sobą. ponieważznajdują się w obrębie tego samego chromosomu.Cechy sprzężone ze sobą mogą dziedziczyćsię niezależnie, jeżeli warunkujące je genyzostaną rozdzielone np. na skutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE PRACY

  SPÓŁDZIELNIE PRACY — dobrowolne zrzeszeniaczłonków w celu organizowania i prowadzeniawspólnych warsztatów produkcyjnych lubusługowych. Każdy członek ma prawo i obowiązekpracować w spółdzielni zawodowo. Istniejąróżnego rodzaju spółdzielnie pracy, jak np. robotniczei rzemieślnicze, spółdzielnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA POMP

  STACJA POMP. pompownia — budynekz urządzeniami do mechanicznego podnoszeniai przesyłania wody do miejsca zapotrzebowania.W rolnictwie buduje się stacje pomp w celu przepompowywaniawody ze zbiorników do wyżej położonychdoprowadzalników, do odwadnianiaterenów, których powierzchnia znajduje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY

  SPULCHNIACZ ZĘBOWY, norkross —ręczne narzędzie ogrodnicze do spulchniania glebymiędzy rzędami roślin na głębokość 6—10 cmSpotyka się spulchniacze trzyzębowe, pięciozębo'we i pięciozębowe z gęsiostopkami, oraz specjalnespulchniacze trzyzębowe i pięciozębowe osadzonena królkim trzonku, zwane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW

  SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCÓW — dobrowolnezrzeszenie konsumentów mające za zadaniezaopatrywanie członków w artykuły powszechnegoużytku oraz organizowanie i prowadzenieróżnego rodzaju usług dla ludności. Spółdzielniespożywców zrzeszone są w Związku SpółdzielniSpożywców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKA

  SROKA (Pica pica) — ptak z rodziny krukowatych(Conridae), pospolity w Polsce, trzymającysię zamieszkałych okolic zadrzewionych, znaczniemniejszy od wrony; grzbiet, piersi i brzuch białe,reszta ciała czarna; gnieździ się pojedynczo na wysokimdrzewie lub w ciernistym krzewie; wszystkożema;niszczy jaja ptaków...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA

  SPRAWNOŚĆ GOSPODARSTWA — skutecznośćdziałalności gospodarczej, zastosowaniaśrodków produkcji, przebiegu procesu produkcyjnego,zastosowania pracy itp. Rozróżniasię sprawność techniczną, finansową i społeczną.S p r awn o ś ć t e c h n i c z n a oznacza stopieńwykorzystania przez gospodarstwo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB)

  SPÓŁDZIELCZY INSTYTUT BADAWCZY(SIB) — autonomiczna placówka naukowo-badawczaNaczelnej Rady Spółdzielczej. Instytutprowadzi badania w zakresie problemów ruchuspółdzielczego i w tym zakresie współpracujez wyższymi uczelniami i niektórymi instytucjamipaństwowymi. Prace badawcze prowadzone sąw trzech zakładach:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOCZNIK

  SPOCZNIK, podest — płaszczyzna dzielącadwa biegi schodów; szerokość spocznika powinnamieć przynąjmniej szerokość dwóch schodów;jeżeli drzwi pomieszczenia otwierają się w kierunkuspocznika, powinien być szerszy od skrzydładrzwi o 20—30 cm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry