Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  STYMULOWANIE NASION

  STYMULOWANIE NASION — określeniestosowane do wszystkich zabiegów, których celemjest przyspieszenie kiełkowania nasion, zarównodo zabiegów, które przyczyniają się do wewnętrznychprzemian w nasieniu przed wysiewem(moczenie w wodzie lub w różnych roztworach)jak i tych, które oddziałują na nasienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOŻEK NAPŁYWOWY

  STOŻEK NAPŁYWOWY — stożkowe usy_pisko —* rumowiska i namułów rzecznych przyniesionychprzez rzekę, osadzone u jej ujścia,gdzie woda rozlewa się i traci prędkość. Najwięcejstożków napływowych spotyka się w potokachpodgórskich u wylotów wąwozów na terenacherodowanych oraz w rzekach, którychwody niosą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBLIMAT

  SUBLIMAT — chlorek rtęciowy; związek nieorganicznyrtęci rozpuszczalny w wodzie; dojego roztworów wodnych dodaje się zawsze niecokwasu solnego lub soli kuchennej dla zwiększeniatrwałości roztworu i rozpuszczalności sublimatu.Roztwory* wodne sublimatu należy przechowywaćw ciemnych i chłodnych miejscach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STÓG

  STÓG — siano ułożone w odpowiednią bryłęw celu jego przechowania. Stogi są okrągłe,wysokie (zwykle wysokości kilku metrów),stożkowate, zc stromym dachem z gorszegosiana dla ochrony przed zamakaniem. Bezpośredniona ziemi układa się -*poddenek z gałęzii słomy, a na nim siano; w środku stogu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRAŻ LEŚNA

  STRAŻ LEŚNA — specjalna służba powołanaw lasach państwowych do ochrony mienia pozostającegow zarządzie Ministerstwa Leśnictwai Przemysłu Drzewnego przed kradzieżami i szkodnictwemgospodarczym. Funkcjonariusze strażyleśnej mają takie same uprawnienia w zakresieścigania szkodnictwa leśnego jak organa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZAŁKA KOPYTOWA

  STRZAŁKA KOPYTOWA — część puszki kopytowejwklinowana od tyłu w podeszwę kopyta;leży na strzałce gąbczastej, z którą tworzysprężysty składnik kopyta, spełniający rolę amortyzatora.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZĘPKA ROSTKOWA

  STRZĘPKA ROSTKOWA — rurkowaty wyrostekwytworzony przez kiełkujący1 zarodnik lubprzetrwalnik w jednym ałbo w kilku miejscach;z wyjątkiem -*teleutospor niektórych podstawczaków(np. rdzy i głowni) strzępka rostkowawyrasta bezpośrednio w -^grzybnię wegetatywną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYMULATORY WZROSTU

  STYMULATORY WZROSTU — naturalnelub syntetyczne substancje pobudzające procesbiologiczny (np. podział komórek albo ich wzrostna długość lub na szerokość); wynikiem ich działaniamoże być np. tworzenie się większej ilościkorzeni, bujny wzrost pewnych części roślin nadługość itp.; mogą być nimi np...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA

  STOPIEŃ SPRĘŻANIA — stosunek objętościskokowej cylindra do objętości komoryspalania (przestrzeń nad dnem tłoka, gdy tłokznajduje się w górnym zwrotnym punkcie);silniki gaźnikowe mają np. stopień sprężania 1:4,a silniki wysokoprężne 1:16; wraz ze stopniemsprężania wzrasta temperatura mieszanki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STELLITY

  STELLITY — stopy kobaltu, chromu i wolframuzawierające węgiel, a często także żelazoi molibden. Ze względu na dużą twardość mechanicznaobróbka stellitów jest niemożliwa,a żądany kształt przedmiotu uzyskuje się przezodlewanie. Stellity stosuje się w miejscach, gdziesmagana jest duża odporność na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry