Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI

  SZKODNIKI PSZCZÓŁ I PASIEKI — dośćliczne gatunki owadów i niektóre kręgowce(ptaki, płazy, drobne ssaki), które uszkadzająplastry; rabują miód bądź zjadają pszczoły.Spośród owadów największe szkody wyrządzamól barciak i barciak mniejszy (motylica woskowa),gąsienice ich odżywiają się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZUR ŚNIADY

  SZCZUR ŚNIADY (Epimys rattus) — gryzońz rodziny myszowatych (Muridae); ciało wy.smukłe, uszy duże, przezroczyste, delikatne,ogon cienki u nasady i zawsze dłużrzy od ciała;ubarwienie zmienne — stalowopopiclate przechodząceczęsto w ciemne do intensywnie czarnego,nieraz płowoszare z brunatnymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „SZKOŁY ZDROWIA"

  „SZKOŁY ZDROWIA" — forma kursówoświatowo-sanitamych organizowanych przezZwiązek Młodzieży Wiejskiej; kursy oświatowosanitamemają za zadanie popularyzowaniewiadomości o zdrowiu i higienie wsi, upowszechnianiezasadniczych wiadomości z zakresu higienyosobistej i otoczenia, szerzenie wiadomości0 opiece nad...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZELESTNICA

  SZELESTNICA — choroba zaraźliwa występującau bydła w wieku od 3 miesięcy do 4 lat,rzadziej — u owiec; wywołuje ją laseczka szelestnicy;bydło choruje najczęściej w miesiącachletnich (zaraza pastwiskowa). U sztuk chorychpowstają w różnych częściach ciała obrzęki,które po uciśnięciu szeleszczą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZOP PRACZ

  SZOP PRACZ (Procyon lotor) — gatunekrzędu mięsożernych, z rodziny szopowatych (Procvonidae)\w stanie dzikim występuje na terenieAmeryki Północnej, zamieszkując jako zwierzę nadrzewneokolice lesiste; wyglądem przypominaniedźwiadka (krępy, beczkowaty tułów, spiczastypysk, stojące uszy, długa gęsta...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEROKOŚĆ ROBOCZA

  SZEROKOŚĆ ROBOCZA — szerokość pasapola, na którym maszyna lub narzędzie wykonujepracę w czasie jednego przejazdu roboczego.Szerokość robocza jest zazwyczaj mniejszaod technicznej szerokości roboczej danej maszyny.Na przykład odległość między skrajnymi punktamiprzyrządu tnącego wynosi 2,1 m. a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARWARK

  SZARWARK — przymusowe świadczenia w robociźnieprzy budowie dróg i mostów, obowiązujące ludność wiejską. Sza rwa rk wywodzi się z epokifeudalizmu; powstał jako obowiązek nakładanyprzez feudałów na chłopów pańszczyźnianych.VV okresie kapitalizmu obserwuje się dążenie dozastąpienia szarwarku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZEŚCIOCHLOROBENZEN

  SZEŚCIOCHLOROBENZEN (szyfr HCB) —substancja aktywna preparatów handlowychznanych pod nazwą Anticarie; ma on właściwościgrzybobójcze, ale niewielki zasięg działań; i;formą użytkową jest proszek o za wart oś :i40—50% sześciochlorobenzenu zmieszanego z kaolinem;jest używany do zaprawiania sucheg •w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAFIR KRÓLEWSKI

  SZAFIR KRÓLEWSKI — odmiana noreko umaszczeniu jasnoniebieskim; skóry tej odmianycieszą się dużym popytem na międzynarodowymrynku futrzarskim.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYLWINIT

  SYLWINIT — minerał zawierający prócz chlorkusodu chlorek potasu; jest jednym z minerałówwchodzących w skład soli potasowych surowych;bywa wykorzystywany do wyrobu nawozówpotasowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /adonald Dodano /08.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt

Do góry