Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Hipotermia

  Obniżenie temperatury wewnętrznej poniżej 35°C może wystąpić przy dłużej trwającym narażeniu na zimno, zwłaszcza w środowisku wodnym, ze względu na 25-krotnie większe przewodnictwo cieplne wody niż powietrza. Przypadki hipotermii zdarzają się ponadto częściej po spożyciu alkoholu, który powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW TRENINGU NA RÓWNOWAGĘ KWASOWO-ZASADOWĄ ORGANIZMU

  Trening fizyczny nie zmienia spoczynkowych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej ludzi zdrowych. Może natomiast przybliżać je do wartości referencyjnych u części ludzi przewlekle chorych (niektóre przewlekłe choroby krążeniowo-oddechowe i metaboliczne). Dzieje się tak w następstwie pełniejszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /5 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans wodny organizmu

  Woda przyjmowana jest głównie przez przewód pokarmowy, pochodzi też z procesów przemiany materii. Podczas utleniania pokarmów (głównie tłuszczów) wytwarza się około 300 ml wody metabolicznej. Wydalanie wody i rozpuszczonych w niej substancji zachodzi przez nerki oraz parowanie przez skórę i płuca. W ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU I TRENINGU FIZYCZNEGO NA TKANKĘ KOSTNĄ

  Jednorazowy wysiłek fizyczny, nawet długotrwały i bardzo intensywny, nie wpływa na metabolizm tkanki kostnej, natomiast trening fizyczny, nawet umiarkowany typu sportowo-rekreacyjnego, jest niezbędnym elementem profilaktyki osteoporozy, zwłaszcza pomenopauzalnej i starczej.

  Na masę kośćca i gęstość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydalanie sodu

  Sód znajdujący się w ultrafiltracie ulega do 70% zwrotnemu wchłanianiu w kanaliku bliższym. Energia do tego uzyskiwana jest z ATP. Około 20% sodu ulega reabsorpcji przede wszystkim w grubym ramieniu wstępującym pętli Henlego, 2-5% w dalszej cewce krętej, a 1-2% w korowej i rdzeniowej cewce zbiorczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE PODSTAWY REGULACJI TEMPERATURY CIAŁA

  W organizmach stałocieplnych, których przedstawicielem jest człowiek, temperatura wewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych i najlepiej regulowanych parametrów. Jest to możliwe dzięki istnieniu złożonych mechanizmów termoregulacji. Ich działanie polega najogólniej na dostosowywaniu ilości ciepła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydalanie potasu

  W ciągu doby organizm przyjmuje średnio 75 mmol potasu; 70 mmol wydalane jest z moczem, a 5 mmol przez przewód pokarmowy. W kłębuszku nerkowym jon potasu jest całkowicie przesączony. Może być reabsorbowany przez bierny transport na skutek różnicy potencjałów elektrycznych w kanaliku bliższym (70%) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe elementy układu termoregulacji

  Czujniki temperatury. Temperatura otoczenia lub jej zmiany wykrywane są przez termoreceptory obwodowe, natomiast temperatura wnętrza ciała przez termodetektory. Termoreceptory obwodowe zlokalizowane są głównie w skórze i dzielą się na receptory ciepła i zimna, przy czym tych ostatnich jest więcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /3 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerkowy transport substancji nieelektrolitowych

  Reabsorpcja aminokwasów

  Aminokwasy filtrowane są swobodnie przez kłębuszki nerkowe, a następnie wchłaniane zwrotnie prawie w całości (97%) w kanaliku bliższym. W błonach komórkowych kanalików występują kotransportery swoiste dla 7 grup aminokwasów. Występuje rywalizacja o nie zarówno w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY MORFOTYCZNE KRWI

  Krew składa się z dwóch zasadniczych elementów: komórek i osocza. Komórki krwi (elementy morfotyczne krwi) to erytrocyty, czyli krwinki czerwone, płytki krwi (krwinki płytkowe) i leukocyty, czyli krwinki białe. Jeden litr krwi zawiera około 5 x 1012komórek, z czego około 95% stanowią erytrocyty, ponad 4%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 469

  praca w formacie txt

Do góry