Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIATŁO

  ŚWIATŁO — energia promienista wywołującawrażenia wzrokowe; działa m.in. na błonyfotograficzne; jest to promieniowanie o długościfal od około 380 do 770 milimikronów fm/i)rozchodzące się z szybkością ok. 300 000 km/sek.Promienie wywołujące wrażenie światła dziennego,czyli „białego” , są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁOŚĆ

  ŚWIATŁOŚĆ — natężenie strumienia światła;jednostką światłości jest kandela; w przybliżeniuodpowiada ona natężeniu strumienia światłaprzeciętnej świecy stearynowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRUTY ZBOŻOWE

  ŚRUTY ZBOŻOWE — produkt otrzymanyprzez jednorazowe rozdrobnienie całego ziarnazbóż (chlebowych i kaszo wych) w specjalnychprzeznaczonych do tego celu urządzeniach, tzw.śrutownikach różnych typów; śruty zbożowe sąproduktem wyłącznic paszowym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETANKA

  ŚMIETANKA —mieszanina dużej ilości tłuszczuw osoczu mlecznym; gotowy do spożycia produktwydzielony z mleka pełnego przez odstójl ubodwirowanie; w produkcji śmietanka poddawanaj e s t -♦pasteryzacji i -+ homogenizacji; zawartośćtłuszczu w śmietance słodkiej — 10%, w śmietancespożywczej — 22%, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI DEZYNSEKCYJNE

  ŚRODKI DEZYNSEKCYJNE — związki chemicznestosowane do niszczenia pasożytów ludzii zwierząt oraz szkodników roślin; w rolnictwiestosuje się je do dezynsekcji materiału roślinnego,gleby, magazynów itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA CEBULANKA

  ŚMIETKA CEBULANKA (Phorbia antiąua) —muchówka z rodziny muchowatych (Muscidae);larwy długości do 10 mm, walcowate, zwężającesię ku przodowi, białe, błyszczące, bez wyróżnionejgłowy, beznogie, wdrążają się przynasadzie liści do wnętrza cebuli; w końcu majai w czerwcu liść środkowy cebuli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PRODUKCJI

  ŚRODKI PRODUKCJI — przedmioty materialne,służące do wytwarzania produktów i wykonywaniausług o charakterze produkcyjnym; niezbędnyczynnik produkcji obok siły roboczej.Rozróżnia się dwie wielkie grupy środków produkcji:przedmioty pracy i środki pracy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA ĆWIKLANKA

  ŚMIETKA ĆWIKLANKA (Pegomyia hyoseyami)— muchówka z rodziny muchowatych (A/i/icidae);larwy długości do 9 mm, zielonkawobiałebez wyróżnionej głowy, beznogie, zwężające sięku przodowi, drążą w tkance miękiszowej liściburaków i szpinaku obszerne miny, wskutek czegona liściach tych powstają wielkie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO

  ŚRODOWISKO, biotop — siedlisko; miejsce,w którym występuje pewien określony zespółczynników zewnętrznych, wpływających pośredniolub bezpośrednio na organizmy żyjące na danymterenie; jest ono uzależnione od takichczynników jak: ukształtowanie powierzchni, klimat,gleba, rośliny i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIETKA KAPUŚCIANA

  ŚMIETKA KAPUŚCIANA (Phorbia brassicae)— muchówka z rodziny muchowatych (Muscidae);larwy długości do 8 mm, walcowate,z przednią częścią ciała zwężającą się, białawe,błyszczące, bez wyróżnionej głowy, beznogie,uszkadzają początkowo zewnętrzną część korzeniamłodych roślin kapusty, kalafiora...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry