Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIERK

  ŚWIERK (Plcea txcdsa)—drzewo iglaste z rodzinyjodłowatych (Abictaceac), pospolite w naszych lasachw górach i na niżu; osiąga wysokość nawetponad 50 m; żyje do 300 lat; sirzała prosta; koronastożkowata; igły sztywne, kłujące, trwające 5—7 lat; system korzeniowy płytki (skłonność dowiatrowałów)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIERZB

  ŚWIERZB — choroba skóry wywoływana przcypasożyty zwane świerzbowcami; występuje u koni,bydła, owiec, psów, królików » drobiu, powodujezapalenie i świąd skóry oraz wyłySjCnja‘u drobiu zaś — zapalenie skóry nóg zwane wan.niakiem. Świerzb koni i owiec jest objęty ustawa0 zwalczaniu zaraźliwych chorób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIEŻENIE STALI

  ŚWIEŻENIE STALI — wypalanie węgla z surówki;odbywa się w konwertorze; jest to zbiornikstalowy, o kształcie podobnym do gruszki(stąd nazwa gruszka Bessemera), którego wnętrzewyłożone jest materiałem ognioodpornym. Poustawieniu konwertora w położeniu pionowymwlewa się do niego roztopioną -*■ surówkę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA FEDERACJA KOBIET

  ŚWIATOWA FEDERACJA KOBIET — międzynarodowamasowa organizacja kobiet, mającana celu zapewnienie czynnego udziału kobietw walce o utrwalenie pokoju i ścisłą współpracęnarodów w dziedzinie politycznej, ekonomiczneji kulturalnej, walkę o pełne równouprawnieniekobiet, o prawo do oświaty, pracy i równej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWINKA MORSKA

  ŚWINKA MORSKA (Cavia porctllus) - gry.zoń pochodzący z Ameryki Południowej; długośćciała 25—30 cm, hodowany głównie dla celówdoświadczalnych; obecnie w stanie dzikim niewystępuje; udomowiony został przez Inków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIDER GLEBOWY

  ŚWIDER GLEBOWY — przyrząd do pobieraniapróbek gleby z różnych głębokości; wkręca sięgo lub wciska w ziemię. Niektóre świdry mająspecjalną konstrukcję i umożliwiają pobieraniepróbek z nienaruszoną strukturą do laboratoryjnychbadań fizycznych właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABLICA ROZDZIELCZA

  TABLICA ROZDZIELCZA — płyta izolacyjna,na której umieszczono —wyłączniki poszczególnychlinii sieci elektrycznej, ich zabezpieczeniai przyrządy pomiarowe; najprostszą tablicąrozdzielczą jest tablica licznikowa, doktórej doprowadza się przewody wewnętrznejsieci zasilającej (pionów); na niej znajdują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA DYMNA

  ŚWIECA DYMNA, dusimysz — urządzeniewytwarzające cięższe od powietrza gazy trujące;stosuje się je do trucia szkodliwych gryzoni.Świeca ma zakończenie stożkowe; przezotwór w w'ierzehołkustożka wydziela się gaz(dym); stożek wkładasię do nory gryzonia,która wypełnia się gazem;część gazu unosisię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA

  ŚWIADECTWO MIEJSCA POCHODZĘNIA — dokument stwierdzający przynależnośćdanego zwierzęcia do określonego właściciela,a także określa gatunek, płeć, maść i wiek zwierzęcia,zawiera też dane dotyczące właściciela(imię, nazwisko i adres); w takie świadectwa zobowiązanisą zaopatrzyć się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADECTWO OCENY NASION

  ŚWIADECTWO OCENY NASION — dokumenturzędowy wystawiany przez stację ocenynasion lub upoważnione laboratorium, zawierającyzestawienie wyników badania wszystkichcech nasion, odnoszących się do pewnej ichpartii, nie podlegającej kwalifikacji; -* zaświadczeniakwalifikacji nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry