Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TEKSEL

  TEKSEL — holenderska rasa owiec o wszechstronnejużytkowości; waga żywa dorosłej maciorkiokoło 65 kg, roczna wydajność strzyżna5 kg, sortyment wełny C ; odznacza się dużąplennością.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZYK ZIELONY

  TARCZYK ZIELONY (Castida tlrldls) —chrząszcz 7. rodziny stonkowatych (Chrysome•lidae)\ chrząszcze długości 7—9 mm, o cieleowalnym i spłaszczonym, z przed plcczem i pokrywamitworzącymi tarczę, zielone, oraz lar*ydługości do 12 mm, owalne, nieco wydłużone,płaskie, pokryte szczecinkami i po bokach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARAS

  TARAS — 1) płaski, prawie poziomy próg nazboczu doliny rzeki lub nad brzegiem morzastromo spadający ku rzece lub morzu; powstajewskutek wzmożonej działalności erozyjnej rzekilub morza; 2) dawny poziom doliny rzeki zawieszonynad nowym jej łożyskiem; proces meandrowania(-»meandry) doliny i rozszerzania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARGANIEC

  TARGANIEC — 1) część składowa maszynżniwnych wprawiająca w ruch listwę tnącą przyrządutnącego (-♦tnący przyrząd). Jeden koniectargańca połączony jest z korbą mechanizmukorbowego, drugi zaś z główką listwy tnącej.2) -* włókno.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZA ROBOCZA

  TARCZA ROBOCZA — część urządzenia doobróbki termoelektrycznej wykonana z miedzi,stali lub żeliwa. Na powierzchni roboczejtarczama rowki nacięte promieniowo lub spiralnie.Tarcze robocze służą do ostrzenia termoelektrycznego,względnie do przecinania bardzotwardych tworzyw za pomocą pił...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARŁO

  TARŁO — okres godowy ryb, w czasie któregonastępuje składanie przez samice jaj (ikry) i oblanieich przez samce nasieniem (mleczem) w celuzapłodnienia; odbywa się w odpowiednichi różnych dla każdego gatunku miejscach zbiornikówwodnych (w naturalnym zbiorniku wodnym— t a r l i s k o , w rybackim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZKA ZARODKOWA

  TARCZKA ZARODKOWA — skupisko komórek(blastomerów) na powierzchni żółtkajaja, z którego rozwija się właściwy zarodek;powstaje w stadium blastuli, z komórek skupionychna jednym jej biegunie; ma dwa rodzajekomórek: jedne — położone bardziej powierzchniowo.większe i bardziej zaokrąglone — tworzązaczątek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCHÓRZ

  TCHÓRZ (Musteia putorius) drapieżnyssak z rodziny łasicowatych (Mustelidae). długości35—45 cm. o czarnobrunatnym spodzie ciałai jaśniejszym wierzchu; pospolity w Polsce; zamieszkujeskraje przerzedzonych lasów liściastychi mieszanych, większe zarośla wśród pól uprawnych,brzegi zbiorników wodnych; w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAKSONOMIA

  TAKSONOMIA — nauka o zasadach klasyfikacjiorganizmów żywych na podstawie cechcharakterystycznych wspólnych dla poszczególnychgrup systematycznych (-+ systematyka).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIECA ŻAROWA

  ŚWIECA ŻAROWA — spirala z drutu oporowego,wmontowana w komorę spalania silnikawysokoprężnego. W czasie rozruchu zimnego silnikaświecę żarową rozżarza się prądem z akumulatora,co ułatwia zapłon paliwa wtryśniętegodo zimnego cylindra.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt

Do góry