Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wolne kwasy tłuszczowe osocza

  Głównym źródłem kwasów tłuszczowych dla mięśni są wolne kwasy tłuszczowe osocza. Na początku wysiłku o umiarkowanej intensywności stężenie wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu zwykle ulega niewielkiemu obniżeniu. Przyczyną jest wzrost zużycia tych związków, czemu nie towarzyszy odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolne kwasy tłuszczowe

  Wolne kwasy tłuszczowe są nierozpuszczalne 'w wodzie. ICrążą one we krwi w połączeniu z albuminą. Przed wejściem do komórki połączenie to ulega dysocjacji, tzn. kwasy odłączane są od albuminy. Do komórki przedostają się na drodze dyfuzji oraz za pomocą przenośników. Dokomórkowemu transportowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależność pomiędzy wykorzystaniem węglowodanów a tłuszczów

  Wzmożone zużycie glukozy hamuje wykorzystanie wolnych kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużycie wolnych kwasów tłuszczowych hamuje wykorzystanie glukozy. Istnienie tej wzajemnej zależności jest powszechnie zaakceptowane. Sprawą debaty pozostaje wciąż mechanizm, za pośrednictwem którego regulacja ta się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMPK

  AMPK pełni w komórce funkcję „wskaźnika paliwa” (ang. cellular fuel gauge). Enzym ten jest aktywowany przez adenozynomonofosforan (AMP) na dwóch drogach: przez enzym kinazę kinazy AMP oraz allosterycznie. Zwiększenie poziomu AMP w komórce jest równoznaczne ze zmniejszeniem jej potencjału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje termoregulacyjne na zimno

  Niska temperatura otoczenia przyczynia się do skurczu naczyń krwionośnych skóry i zmniejszenia objętości przepływającej przez nie krwi, co jest efektem aktywacji współczulnego układu nerwowego i działania uwalnianej noradrenaliny na błonę mięśniową skórnych naczyń krwionośnych. W wyniku tych zmian...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /4 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK

  Wysiłek fizyczny wpływa na funkcje nerek, a zależność pomiędzy wzmożoną czynnością mięśni a działaniem tego narządu znana jest od dawna. Pierwszymi zmianami, jakie obserwuje się, jest zmniejszenie ilości oddawanego moczu. Spa-

  dek diurezy występuje nawet podczas niewielkiego wysiłku już przy 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /13 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtracja kłębuszkowa

  W filtracji (przesączaniu) kłębuszkowej (GFR - glomerular filtration rate) dochodzi do przechodzenia płynu ze światła naczynia poprzez błonę filtracyjną do torebki Bowmana. Ilość wytwarzanego moczu pierwotnego jest proporcjonalna do przepuszczalności błony filtracyjnej i do różnicy pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do zmiennych warunków środowiska termicznego

  W wyniku stałego bądź powtarzającego się narażenia na zimno lub gorąco, poza psychicznym przyzwyczajaniem się do tych warunków, dochodzi do korzystnych zmian fizjologicznych w mechanizmie termoregulacji, dzięki którym granice tolerancji podwyższonej lub obniżonej temperatury otoczenia znacznie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA W CZASIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO

  W większości przypadków codzienne wysiłki zdrowych ludzi wykonywane są bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak właśnie wysiłek fizyczny jest najczęstszym bodźcem fizjologicznym, który - pomimo reakcji buforowych w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym - powoduje czasowe zakwaszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /19 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie moczu

  Podstawowa funkcja nerek polega na wytwarzaniu moczu o składzie, który odpowiada aktualnym potrzebom organizmu. Mocz powstaje w wyniku filtracji osocza w kłębuszku nerkowym; jest to mocz pierwotny. Następnie podczas przechodzenia przez kanalik nerkowy reabsorbowana jest z niego woda oraz wchłaniane lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /1 944

  praca w formacie txt

Do góry