Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TRZEBIŃSKI Józef

  TRZEBIŃSKI Józef (1867—1941) — profesorbotaniki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie;autor prac badawczych nad chorobami burakacukrowego, krzewów i drzew owocowych, orazpodręczników „Choroby roślin uprawnych” (1912)i ..Choroby roślin — ogólna fitopatologia” (1930);kierownik Stacji Ochrony Roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzęślica modra

  Trzęślica modra (Molinia cocrulea)__roślina z rodziny traw ( Gramineae); wieloletniatrawa kępowa łąk mokrych; często występuj*na torfach, tworząc czasami prawie jednoga!tunkowy porost; rośnie także na piaskachpodwzględem pastewnym należy do traw złych(trudno strawna); dość łatwo ustępuje z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trypsyna

  Trypsyna — enzym występujący w jeliciecienkim, produkowany w postaci -nrypsynogenuprzez trzustkę, bierze udział w trawieniubiałek; katalizuje rozkład wiązań peptydow^ychwytworzonych przez grupę karboksylową aminokwasówargininy lub lizyny oraz wiązań estrowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

  TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANGULACYJNY PUNKT

  TRIANGULACYJNY PUNKT — wieża pomiarowatrwale wyznaczająca wierzchołek trójkątasieci triangulacyjnej; w punktach triangulacyjnychmierzy się dokładnie kąty trójkąta,ponieważ punkty triangulacyjne stanowią podstawęścisłych pomiarów większych obszarów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trucizny układowe

  Trucizny układowe, trucizny systemi czne — związki pobierane przez organizmchroniony, np. po opryskaniu, podlaniu,opyleniu, namoczeniu itp., przenikające do tkankiprzewodzącej i utrzymujące się w niej przez pewienokres czasu w stanie niezmienionym; całyorganizm staje się wówczas toksyczny dla szkodnikówlub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCINIARKA CZERWICa

  TROCINIARKA CZERWICĄ (Cossus cossus)— motyl z rodziny trociniarkowatych (Cossidae);gąsienice długości do 100 mm, ciemnomalinowo-czerwonc od strony grzbietowej, a pomarańczowoźóheod spodu, z czarną głowąi czarną tarczką, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,wygryzają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO

  TRUCIZNY UKŁADU NERWOWEGO,trucizny nerwów — związki przenikające do organizmuzwierząt przez okrywę ciała lub drogioddechowe i powodujące zakłócenie czynnościsystemu nerwowego, co prowadzi do paraliżulub śmierci szkodnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROĆ

  TROĆ (Salwo trutta) — ryba z rodziny łososiowatych(Salmonidae), której wędrówki, sposóbżycia, rozrodu, wzrostu i pobierania pokarmu,a także wygląd zewnętrzny, są bardzozbliżone d o-* ło sosia (rozróżnienie obu gatunkówjest bardzo trudne), lecz o większym znaczeniugospodarczym, ze względu na znacznie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUTEŃ

  TRUTEŃ — postać męska pszczoły; osobnikznacznie większy od -♦robotnicy, o silnej i krępejbudowie; oczy złożone są większe niż u innychpostaci pszczół. Truteń nie wykonuje żadnychprac w ulu ani poza nim; żyje około 3 miesięcy;po unasienicmu matki natychmiast ginie wskutekwyiucowanta iub oderwania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry