Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  UMOCNIENIE BRZEGÓW

  UMOCNIENIE BRZEGÓW — ochrona brzegówcieków lub zbiorników wodnych przed podmyciem;brzegi umacnia się układając na ich skarpachnarzuty lub bruki kamienne, okładzinybetonowe, brzegosłony faszynowc. kraty z płotkówlub kiszek faszynowych albo darninę, lubobsiewa je trawą; w szczególnych wypadkachwbija się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD

  UKŁAD — zespół narządów pracujących w skoordynowanysposób; poszczególne części tegozespołu wykonują określone funkcje, które składająsię na wspólną czynność całego układu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI

  UBÓJ Z KONIECZNOŚCI — ubój zwierzęciadokonywany najczęściej na miejscu, w gospodarstwie.wskutek nieszczęśliwego wypadku lubw obawie, że zwierzę mogłoby paść przed przybyłemlekarza wet. albo żc mięso wskutek pogorszeniasię stanu zdrowotnego zwierzęcia mogłobyznacznie stracić na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia łąkarska

  Typologia łąkarska — dział lekarstwazajmujący się typami łąk, ich zmiennością,-♦sukcesją roślinności. Szata roślinna orazwarunki powstawania i istnienia łąk i pastwisksą różne na różnych terenach; odmienne sąrównież ich stosunki wodne, glebowe i inne.Użytki zielone od dawna dzielono w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDOŚĆ WODY

  TWARDOŚĆ WODY — właściwość wynikającaz zawartości rozpuszczonych w wodziesoli wapnia i magnezu. Woda twarda tworzyosad (kamień kotłowy) na ścianach kotłówparowych; mydło źle się mydli w takiej wodzie,a warzywa i mięso długo się gotują; dla zdrowiaczłowieka woda twarda nic jest szkodliwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP PISUM

  TYP PISUM (Pisum — po łacinie groch) —typ dziedziczenia, kiedy osobniki potomnepierwszego pokolenia (F j) są podobne podwzględem jakiejś cechy do jednego z rodziców;np. po skrzyżowaniu grochu o kwiatach czerwonychz grochem o kwiatach białych otrzymujemyw pierwszym pokoleniu osobniki o kwiatachczerwonych; u...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDZIK cebulowy

  TWARDZIK cebulowy — choroba grzybowacebuli, porów lub czosnku. Ob j awy :od czerwca żółkną i więdną starsze liście; cebulełatwo można wyjąć z ziemi, gdyż mają zgniłekorzenie, wTeszcie gniją całe; przy podstawiecebul i na korzeniach miękki, puszysty, białynalot (-♦grzybnia), który później...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYTAN

  TYTAN —- pierwiastek metaliczny o barwieciemnoszarej, stosowany jako dodatek do aluminiumi stali oraz przy wyrobie spieków narzędziowych(węglik tytanu).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYFUS KUR

  TYFUS KUR — choroba zaraźliwa, występującagłównie u kur, rzadziej u indyków; chorujątylko ptaki dorosłe lub dorastające; najbardziejcharakterystycznym objawem jest uporczywabiegunka. Leczenie jest trudne; w okolicachzagrożonych można stosować szczepieniaochronne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURKUĆ PODJADEK

  TURKUĆ PODJADEK (Gryllotalpa vulgaris)— prostoskrzydły owad z rodziny turkuciowatych(Gryllotalpidae); larwy i dorosłeowady długości do 50 mm, wydłużone, niezgrabne,z przednimi nogami rozszerzonymi i przystosowanymido grzebania, brunatne, obgryzająlub podcinają korzenie lub podziemne częściroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /810

  praca w formacie txt

Do góry