Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  UREOCENEZA

  UREOCENEZA — powstawanie mocznika;proces ten nazywany bywa również cyklem mocznikowym;biorą w nim udział aminokw*asy: ornityna,cytrulina, arginina, kwas glutaminowył kwas asparaginowy, a także adenozynotrójfosfortn(ATP).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utwardzanie owoców i warzyw

  Utwardzanie owoców i warzyw —zabieg stosowany w przemyśle przetwórczym,mający na celu zachowanie twardej konsystencjisurowców, np. owoców i warzyw, przeciwdziałającyich mięknieniu zachodzącemu podczasprzerobu, utrwalania i przechowywania. Najczęściejutwardza się je przez dodanie soli wapniowych.Z wieloma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UREOTELICZNE ZWIERZĘTA

  UREOTELICZNE ZWIERZĘTA — zwierzęta,0 których głównym produktem końcowym przemianybiałkowej jest mocznik; należą do nichryby spodouste (rekiny, płaszczki), płazy, większośćssaków, a także i człowiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTWORY ZWAŁOWE

  UTWORY ZWAŁOWE, morenowe — materiałglebowy naniesiony przez lodowce, sta*j nowiący mieszaninę gliny, piasku, żwiru i kamieni;rozróżniamy: gliny zwałowe, piaski zwałowe> wszystkie formy pośrednie, spiaszczone glinyi gliniaste piaski; charakterystyczne dla większojsci utworów zwałowych są tzw. głazy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URODZAJNOŚĆ GLEBY

  URODZAJNOŚĆ GLEBY — zdolność glebydo zaspokajania wszystkich wymagań roślinuprawnych,co umożliwia osiąganie dużych plonówroślin uprawnych z jednostki powierzchni;naturalna urodzajność zależy od budowy glebyoraz od jej właściwości chemicznych, fizycznych1 biologicznych; do zachowania, a nawet...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTYLIZACYJNY ZAKŁAD

  UTYLIZACYJNY ZAKŁAD - zakład przetwórczyodpadków zwierzęcych i padliny. -♦ Konfiskatypoubojowe oraz padlinę umieszcza sięw szczelnie zamkniętym kotle i ogrzewa do temperatury128°C; po sterylizacji i rozgotowaniumasę osusza się, a następnie wyciska tłuszczi miele na mączkę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia do parowania ZIEMI

  Urządzenia do parowania ZIEMI —służą do nagrzewania parą ziemi w szklarniachw celu zabicia zarazków; mogą to być urządzeniapodobne do bron lub wideł wykonanych z rur,których zęby wbija się w ziemię albo rury ułożo^ne w rowkach przysypanych ziemią. Małe urządzeniatworzą krótkie rury (około 1,5 m)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCNIENIE ROWU

  UMOCNIENIE ROWU — zabezpieczenie skarpi dna rowu przed działaniem płynącej wody. Dnozabezpiecza się przed rozmywaniem okładzinąbetonowa lub brukiem kamiennym; lepiej jednaknie dopuszczać do spadków, które mogą powodowaćrozmywanie dna, raczej w razie potrzebynależy budować stopnic, kaskady lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO

  UKŁAD wydzielania WEWNĘTRZNEGO— zespół gruczołów dokrewnych regulującychszereg czynności organizmu za pośrednie- .twem krwi i chłonki. W skład jego wchodzą nierazbardzo małe gruczoły, których wydzielinyzawierają swoiste substancje pobudzające —hormony. Działanie układu wydzielania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCHO

  UCHO - narząd słuchu i równowagi, składasię z trzech zasadniczych części: tzw. ucha zewnętrznego.środkowego i wewnętrznego; uchozewnętrzne stanowi małżowina uszna, prowadzącado przewodu słuchowego zewnętrznego, którykończy się przegrodą zwaną błoną bębenkową;błona u oddziela ucho zewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt

Do góry