Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  VAPAM

  VAPAM — preparat handlowy zawierający sólsodową kwasu metylodwutiokarbaminowego;drab zabójczo na nicienie, a ponadto na owady,grzyb}', bakterie oraz chwasty; jego substancjaaktywna jest dobrze rozpuszczalna w wodziei roztworami jej polewa się glebę lub wstrzyknęje do gleby. Dla osiągnięcia dobrych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARCABNIK ŚLAZOWIEC

  WARCABNIK ŚLAZOWIEC (Carcharodus al.ceoe) — motyl z rodziny warcabnikowatych (/fesperiidae),jego gąsienice długości do 26 mm, popielatelub czerwonawoszare z czterema ciemniejszymiliniami wzdłuż grzbietu, z głową orazczterema plamkami na pierwszym odcinku ciałaczarnymi, pokryte krótkimi włoskami, z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wajandoty

  Wajandoty (W y an d o tte ) BIAŁE — rasakur typu ogólno użytkowego, pochodząca z Ameryki.Kury charakteryzuje różyczkowy grzebień,ciężka budowa ciała, żółte zabarwienie skóryi skoków, upierzenie najczęściej białe i luźne.Rasa nie popierana ze względu na niską wydajnośćnieśną i słabą zdolność...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWROCIE

  UWROCIE, poprzeczniak — pas jednakowejszerokości na brzegach pola, gdzie zawTacają pługikonne lub traktorowe orzące pole w składyJub zagony. Szerokość uwTocia powinna być takaaby swobodnie mógł na nim zawracać traktorz pługiem lub sprzężaj konny z pługiem. Uwrociazaorujesię w jednym roku na skład, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UWODNIENIE

  UWODNIENIE, hydratacja — proces polegającyna łączeniu się jonów danego związku chemicznegoz drobinami wody. Stopień uwodnieniamoże być różny: im uwodnienie jest silniejsze,tym grubszą warstewką wody otoczony jest jon,i z tym mniejszą siłą jest on sorbow^any (przytrzymywany),a więc tym łatwiej może...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia PASTWISKOWE

  Urządzenia PASTWISKOWE — urządzeniazwiązane z prowadzeniem właściwej gospodarkipastwiskowej, zapewniające zwierzętom jaknajlepsze warunki w czasie ich przebywania napastwisku. Do urządzeń pastwiskowych należąogrodzenia kwater wraz z bramami, przejściamii przełazami, wodopoje, szopy i daszki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA

  UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA — w warzywnictwiejednoczesna uprawa na tym samym poludwu lub więcej gatunków roślin (np. ogórkówi sałaty); zwykle jedna z uprawianych roślin makrótszy okres wegetacji niż druga; rośliny współrzędneuprawia się w rzędach lub obok rzędówrośliny głównej. Uprawa współrzędna pozwalana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTNA JAMA

  USTNA JAMA — początkowy odcinek przewodupokarmowego, gdzie odbywa się mechanicznaprzeróbka pokarmu oraz jego naślimanie;jamę ograniczają od przodu wargi, po bokach—policzki, od góry — podniebienie (ssaki) lubdziób (ptaki), od dołu — język; od tyłu łączy sięona z gardłem. W jamie ustnej znajdują się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWKA

  UPRAWKA — każda czynność uprawowa wykonywananarzędziami; uprawką jest zarównogłęboka orka, wywierająca wpływ na stan roli,jak i powierzchowne zwłókowanie pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie

  Utlenianie , ok syda cja — reakcja chemicznapolegająca na tym, że atom danegopierwiastka oddaje elektrony, wskutek czegowzrasta jego wartościowość dodatnia. Utlenianiuzawsze towarzyszy redukcja. Proces taki zachodzinp. podczas przyłączania atomów tlenu,siarki, chloru itp. przez atomy metali; w procesietym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt

Do góry