Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  WCIĄGARKA

  WCIĄGARKA — maszyna, która nawijając lin*na bęben podnosi ciężary. Buduje się wciągarUróżnych typów i konstrukcji. Najczęściej spotykanei używane w budownictwie są wciągarki kozłowe,ślimakowe oraz przyścienne — napędzaneręcznie; produkowane są również wciągarkio napędzie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOGŁOWIENIE

  WARTOGŁOWIENIE — choroba koni wywołanawodogłowiem, powodująca zaburzenia świadomości; zwierzę staje się nieposłuszne i otępiałeoraz wykazuje brak wrażliwości na bodźce zewnętrzne;choroba jest w zasadzie nieuleczalna;stanowi —+wadę główną, upoważniającą nabywcędo żądania unieważnienia aktu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLIKI

  WĘGLIKI, karbidy — połączenia węgła przeważniez metalami; ciała stałe, przeważnie bardzotrudno rozpuszczalne w wodzie; jednak niektórez nich łatwo reagują z wodą, w wyniku czego wydzielająsię odpowiednie węglowodory; np. działaniewodą na węglik wapnia zwany potoczniekarbidem powoduje wydzielanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCIORNASTEK OWOCOWIEC

  WCIORNASTEK OWOCOWIEC (Tatniothr.pglneonsequcns) — przylżcniec z rodziny wciornastkowatych( Thrlpidae); jasnożółte larwy i dorosłeprzylżcńcc długości do 1,3 mm, ciemne,0 ciele dość wysmukłym i listewkowatych skrzydłach,z włoskami na brzegach, wysysają tkankęmiękiszową i wskutek tego na pąkach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCIOWOŚĆ PIERWIASTKA

  WARTOŚCIOWOŚĆ (walencyjność) PIERWIASTKA— zdolność atomów danego pierwiastkado łączenia się z określoną liczbą atomówinnych pierwiastków; wartościowość pierwiastkówjest uzależniona od tzw. elektronów wartościowości,czyli elektronów zewnętrznych (z ostatniego,a czasem i przedostatniego piętra...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGLOWODORY

  WĘGLOWODORY — związki zbudowanez atomów węgla i wodoru; w zależności od liczbyatomów węgla w cząsteczce mogą one występowaćw postaci gazów, cieczy lub ciał stałych;w postaci gazowej występują przeważnie w gazachświetlnym i ziemnym (metan zwany też gazembłotnym i etan), w postaci ciekłej — w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WCIORNASTEK OWSIAREK

  WCIORNASTEK OWSIAREK (Stenathrips graminum)— przylżenicc z rodziny wciornastkowitychCThripidae) ; larwy i dorosłe przylżeńce.o ciele wydłużonym, długości do 0,9 mm, żółtawymdo szarobrunatnego, wysysają soki roślin,powodując pojawianie się srebrzystobiałych plamekna plewach i plewkach, niedorozwój i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARZELNIA

  WARZELNIA część browaru, w której odbywasię warzenie piwa; najważniejszymi urządzeniamiwarzelni są: kadź zaciema, kadź filtracyjna(klarownia), kocioł warzelny oraz pompy:zacierowa i brzęczkowa,

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA PODORNA

  WARSTWA PODORNA — warstwa gleby leżącapod warstwą orną odwracaną pługiem podczasorki; za pomocą pogłębiacza spulchnia sięwarstwę podorną powodując lepsze jej przewietrzenie,zwiększenie pojemności wodnej, a jednocześnieułatwia się przenikanie do niej korzeni roślin.Warstwę podorną należy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA UPRAWNA

  WARSTWA UPRAWNA — warstwa gleby,którą rolnik uprawia różnymi narzędziami; niejest więc tym samym, co warstwa orna i czasamigrubość jej można zwiększyć, np. gdy się stosujepogłębiacz w celu spulchnienia warstwy podomej.Głębokość w. u. ma duży wpływ na rozwój systemukorzeniowego i plony roślin;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry