Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Intersieć

  Intersieć - ogólne określenie wielu sieci komputerowych połączonych wzajemnie ruterami (taże mostami, hubami i przełącznikami), mającymi zdolność przekierowania pakietów między fragmentami sieci. W intersieci każda sieć musi mieć swój unikatowy adres sieciowy, a wewnątrz konkretnej sieci - każda...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Intranet

  Intranet - sieć Internet działająca w obrębie sieci lokalnej (kampusowej) i obejmująca swym zasięgiem ograniczony obszar (biuro, pojedynczy zakład, grupę przedsiębiorstw). Intranet korporacyjny (intrasieć) korzysta z technologii WWW do przekazywania informacji swoim pracownikom, zarówno bez rzeczywistego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IP (Internet Protocot)

  IP (Internet Protocot) - otwarty, stale rozwijany protokół komunikacyjny przeznaczony do realizacji usług połączeniowych za pomocą protokołu TCP i bezpołączeniowych udostępnianych protokołem UDP - transmitującym datagramy informacji).

  Najczęściej kojarzony z funkcjonowaniem sieci Internet, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IP multicast

  IP multicast - protokół rutowania w sieciach IP pozwalający identyfikować rutery i urządzenia objęte poszczególnymi grupami rozgłoszeniowymi typu multicast.

  Adresowanie multicast ma miejsce w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba przesłania datagramu IP do multicastowej grupy obiektów (jeden tekst lub obraz...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja

  Interferencja - w telekomunikacji przekaz energii między odrębnymi sygnałami, najczęściej powodujący niepożądane mieszanie się sygnałów - będące w efekcie przyczyną zakłóceń sygnału użytkowego w medium transmisyjnym. Najbardziej podatnym na szkodliwą interferencję jest bezprzewodowe medium...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpreter

  Interpreter - translator języka programowania, prze-kształcający linie kodowe programu źródłowego wysokiego poziomu (Algol, Fortran, Cobol, Pascal, in.) na instrukcje języka maszynowego zrozumiałego przez komputer. W przeci-wieństwie do kompilatora, który najpierw tłumaczy całyprogram - zanim zostanie on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interferencja międzysymbolowa

  Interferencja międzysymbolowa - szkodliwe wzajemne oddziaływanie sygnałów transmitowanych w są- siednich szczelinach czasowych, powstające na skutek zmian transmitancji kanału telekomunikacyjnego. Niewła- sciwa filtracja (składanie i rozdzielanie) szczelin czasowych, nadawanych na jednej częstotliwości...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interkom

  Interkom - wewnętrzna łączność budynkowa przewidziana do realizacji połączeń telefonicznych w obrębie budynku, w kompleksie biurowym czy przedsiębiorstwie, Obejmuje 3 rodzaje inicjowania połączeń: ręczne - przez naciśnięcie pojedynczego przycisku z wielu dostępnych, wybierane kodowo z odpowiednim...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet

  Internet - rozległa sieć komputerowa o ogólnoświatowym zasięgu, będąca zbiorem setek tysięcy lokalnych sieci komputerowych, a także pojedynczych komputerów używających zbioru protokołów komunikacyjnych TCP/IP - którego pierwowzorem była militarna sieć pakietowa ARPANET. Powszechna akceptacja...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internet 2

  Internet 2 - jedna z dwóch wersji następnej generacji Internetu o wyższej szybkości transmisji, znana jako 12 bądź NGI (NextGeneration Internet). Sieć Internet 2 jest przewidziana do obsługi w czasie rzeczywistym (w pierwszej kolejności środowisk akademickich) przełączników i ruterów z...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt

Do góry