Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  ISO (International Standard Organization)

  ISO (International Standard Organization) - międzynarodowa organizacja standaryzacyjna (od 1946 r.), zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne (72 państwa członkowskie i 17 członków korespondentów). Zajmuje się normalizacją wszystkich dziedzin techniki, z wyjątkiem elektryki, elektroniki i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IS-135

  IS-135 - protokół transmisji radiowej rozwijanych cyfrowych sieci komórkowych drugiej generacji (2G) - głównie instalowanych na kontynencie amerykańskim - w których stosuje się dostęp wielokrotny z podziałem czasowym (TDMA).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange)

  IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequential Packet Exchange) - protokół transportowy systemu NetWare opracowany w firmie Novell, przeznaczony do przenoszenia plików danych między węzłami sieci.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISA (lndustry Standard Architecture)

  ISA (lndustry Standard Architecture) - najbardziej rozpowszechniony standard 8- lub 16-bitowej architektury szyny interfejsowej, stosowany we wcześniejszych rozwiązaniach komputerów osobistych klasy IBM PC. Obecnie zastąpiony wewnętrzną szyną 32-bitową standardów EISA i PCI.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRC (Internet Relay Chat)

  IRC (Internet Relay Chat) - usługa internetowa polegająca na rozsyłaniu wiadomości tekstowych do wszystkich użytkowników sieci przyłączonych do serwera IRC, Podisanych do tych samych grup tematycznych. Komunikacja tekstowa (pogawędki) stanowi najtańszą alternatywę prowadzenia telefonicznych rozmów na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISDN (Integrated Services Digital Network)

  ISDN (Integrated Services Digital Network) - Sieć cyfrowa z integracją usług, współczesny cyfrowy system telekomunikacyjny gwarantujący realizację dotychczasowych usług dostarczanych w systemach analogowych, jak też umożliwiający wprowadzenie nowych - dotychczas nie oferowanych - przekazów cyfrowych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IrDA (Infrared Data Association)

  IrDA (Infrared Data Association) - standard przekazów w podczerwieni z zakresu fal o długości 700-1500nm o olbrzymiej szerokości pasma, ok. 200 THz, emitowanego w pomieszczeniach zamkniętych lub o skupionej wiązce promieniowania (w połączeniach dwupunktowych). Standard ten został opracowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IP Switching

  IP Switching - najnowsza (1998 r) technologia trasowania pakietów w sieciach IP, adaptowana z sieci ATM i mająca obecnie wiele rozwiązań firmowych. Pozwala na przełączanie pakietów IP (a nie na ich trasowanie), co trwa znacznie krócej.

  Inaczej niż w klasycznych ruterach, gdzie węzeł sieci musi odczytać...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ipsilon Flow

  Ipsilon Flow - firmowe rozwiązanie przełączania IP switching oferowane przez Ipsilon (obecnie Nokia). Rozwiązanie ujmuje dwie kategorie przesyłania pakietów: długie strumienie danych (long-li- ved) składające się z 10 i więcej pakietów oraz krótkie strumienie danych (short-li-ved), a także pojedyncze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Internetowy inkubator

  Internetowy inkubator - sposób wspierania przez grupy kapitałowe początkujących firm, głównie w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

  Wg rozwiązań klasycznych korporacje wspomagające inkubator udostępniają pomy słodawcy niezbędną infrastrukturę techniczną (pomieszczenia, urządzenia, serwery...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /28.02.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry