Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  JVM (Jara Virtual Machine)

  JVM (Jara Virtual Machine) - jądro systemowej platformy Java, instalowane na praktycznie dowolnym sprzęcie komputerowym i umieszczane na różnorodnych architektonicznie platformach. Maszyna wirtualna JVM umożliwia tworzenie miniaplikacji zwanych apletami i rozsyłanie ich w sieci w celu wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał komunikacyjny

  Kanał komunikacyjny - kompletny, w zasadzie jednokierunkowy tor transmisyjny między interfejsami  aktywnych urządzeń komunikacyjnych (komputery, huby, mosty, przełączniki, rutery) - traktowany łącznie z tymi urządzeniami. Parametry jakościowe i ilościowe kanału decydują o klasie aplikacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabel miedziany

  Kabel miedziany - najprostsze i najstarsze medium transmisyjne. W telekomunikacji przyjmuje różne formy konstrukcyjne jako: przewody miedziane w izolacji (linia telefoniczna), skrętka komputerowa (FTP, STP, UTP), linie kablowe (wieloparowe, czwórkowe, pęczkowe) oraz napowietrzne i podwieszane.

  Pomimo wielu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapsułkowanie pakietów

  Kapsułkowanie pakietów - technika umożliwiająca przesyłanie pakietów ustalonego protokołu wewnątrz innych protokołów transmisyjnychIstotą kapsułkowania jest zmiana formatu przesyłanych pakietów o strukturze nie dopasowanej do protokołu transmisyjnego w łączu na postać akceptowaną przez ten...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabel światłowodowy

  Kabel światłowodowy - kabel telekomunikacyjny stosowany do budowy lokalnych bądź rozległych połą- leń światłowodowych, składających się z wielu (do kilkuset) włókien optycznych (zob. rys.).

  Duża odporność włókien światłowodowych na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, niska stopa błędu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta elektroniczna

  Karta elektroniczna - typ płatniczej lub identyfikacyjnej karty plastikowej o ustalonych wymiarach (86x54x0,76 [mm]), z wmontowanymi jednym lub więcej układami scalonymi. Ze względu na sposób komunikacji z otoczeniem zewnętrznym karty elektroniczne dzielą się na stykowe (metalizowane styki) i bezstykowe ze...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kabel telefoniczny

  Kabel telefoniczny - najstarsze medium telekomu- nikacyjne, składające się z dwóch przewodów miedzianych i w  izolacji (kabel prosty), linii kablowych (skrętka) i kabli  napowietrznych. Są stosowane w telekomunikacji jako kable skrętkowe jedno- i wieloparowe.

  Zasadniczy wpływ na maks. zasięg pracy kabla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Java aplety

  Java aplety - niewielkie, uniwersalne aplikacje napisane w języku Java (inaczej elementy aplikacji rozproszonej), działające wyłącznie na wirtualnej maszynie Java (JVM) i przechowywane po stronie serwera aplikacji w sieci. Każdy klient może ściągnąć do siebie (czyli na swój komputer) aplety Java...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAZ

  JAZ - jedna ze starszych wersji wymiennych dysków magnetycznych do archiwizacji danych z napędem w technologii JAZ. Standardowa pojemność pojedynczego nośnika wynosi 1 lub 2 GB, średni czas dostępu 12 ms, szybkość przekazu danych ok. 5,5 MB/s.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język maszynowy

  Język maszynowy - naturalny język w zapisie dwójkowym (składający się z zer i jedynek), stanowiący wewnętrzny kod maszynowy procesora i używany jedynie wewnątrz komputera do realizacji uprzednio zdefiniowanych funkcji rozkazowych komputera.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry