Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services)

  LAP-F (Link Access Procedure for Frame Mode Bearer Services) - wywodzący się wprost z protokołu LAP- D (dla ISDN) i zdefiniowany w zaleceniu Q.922 protokół przeznaczony dla pakietowych transmisji danych, stosujących technikę przełączania lub przekazywania ramek.

  Usługi związane z przekazywaniem ramek...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LED (Light Emitting Diode)

  LED (Light Emitting Diode) - dioda elektroluminescencyjna wysyłająca światło z wykorzystaniem zjawiska emisji spontanicznej. Emituje energię optyczną o mocy wzrastającej w przybliżeniu liniowo ze wzrostem prądu zasilania diody (modulacja sygnałów analogowych), o szerokim kącie rozbieżności światła...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP-M (Link Access Protocol for Modems)

  LAP-M (Link Access Protocol for Modems) - protokół korekcji błędów, zdefiniowany w specyfikacji V.42. Dla zapewnienia poprawności przesyłanych danych korzysta z kodowania nadmiarowego typu CRC i funkcji retransmisji z potwierdzeniem ARQ implementowanej w modemach analogowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEO (Low Earth Orbit)

  LEO (Low Earth Orbit) - niska orbita kołowa satelitów komunikacyjnych znajdująca się w odległości ok. 200-1200 km od powierzchni Ziemi. Czas obiegu krążących po niej satelitów wynosi ok. 100 minut (Iridium, Globalstar, Orbcomm).

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

  Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - półprzewodnikowe urządzenie optyczne emitujące wyłącznie stabilną i spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (światło koherentne) w zakresie podczerwonym, widzialnym lub nadfioletowym, Dyskretne widmo (kilka fal)...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANE (LAN Emulation)

  LANE (LAN Emulation) - specyfikacja ATM Forum definiująca sposób komunikowania się aplikacji stacji roboczych przyłączonych do sieci LAN przez sieć szkieletową zbudowaną w technologii ATM. Najnowsza wersja - LANE 2.0 - rozszerza standardowe funkcje sieci LAN przez zapewnienie odpowiedniej jakości usług...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIFO (Last In First Out)

  LIFO (Last In First Out) - sposób kolejkowania pakietów transmisji danych, a także obsługi ruchu telefonicznego w węzłach sieci, zgodnie z którym ostatnio odebrane pakiet czy połączenie telefoniczne zostaną wyekspediowane w pierwszej kolejności.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCD (Liqnid Crystal Display)

  LCD (Liqnid Crystal Display) - technologia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, także nazwa ciekłokrystalicznych ekranów używanych w komputerach przenośnych, telefonach komórkowych i cyfrowych aparatach telefonicz- nych. Ich charakterystyczną cechą jest niewielki pobór mocy (zasilanie bateryjne), matrycowy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAP (Link Access Procedure)

  LAP (Link Access Procedure) - grupa protokołów zapewniająca dostęp do warstwy łącza danych w komunikacji pakietowej z protokołem X.25. Stanowi także element sygnalizacji do współpracy z in. systemami komunikacyjnymi jako: LAP-B - w komunikacji dwupunktowej (GSM), LAP-D - w sieciach zintegrowanych ISDN...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryptografia

  Kryptografia - element współczesnej informatyki, umożliwiający za pomocą różnych metod kryptograficznych (szyfrowania) zabezpieczenie informacji tworzonej, przesyłanej lub przetwarzanej w postaci cyfrowej. Stanowi narzędzie do zabezpieczania usług przebiegających on-line (transmisja) lub offline (poczta...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Marika666 Dodano /01.03.2013 Znaków /725

  praca w formacie txt

Do góry