Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Wolumen

  Wolumen - fizyczna jednostka pamięci (dyskietka, dysk twardy, kaseta taśmowa, płyta CD) systemu komputerowego, przechowująca określoną liczbę fragmentów lub kompletnych plików danych, także programów. W sieci teleinformatycznej stanowi najwyższy poziom katalogu serwera plików i struktury...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik kompresji

  Współczynnik kompresji - procentowy udział zaoszczędzonego miejsca po spakowaniu pliku (zysk miejsca) w rozmiarze tego samego pliku przed jego kompresją.

  Współczynnik ten jest liczony zarówno dla poszczególnych plików, jak też dla całego archiwum danych. Jeśli plik przed kompresją miał rozmiar 5 MB, a...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Workflow

  Workflow - przepływ zadań, czyli metoda określania procedur obiegu i przetwarzania dokumentów elektronicznych. Oprogramowanie workflow usprawnia pracę grup roboczych (workgroups), automatyzując procedury opracowywania i obiegu dokumentów.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTA (Wireless Telephony Application)

  WTA (Wireless Telephony Application) - aplikacje umieszczone na serwerze o tej samej nazwie i odpowiadające bezpośrednio na zapytania z przeglądarki WAP klienta, wyposażonego w telefon komórkowy.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Workgroups

  Workgroups - zespoły użytkowników dołączonych do wspólnej sieci komputerowej, współużytkujące w z góry określony sposób różne zasoby systemu: dokumenty, pocztę elektroniczną i aplikacje. Grupa robocza może mieć pewne szczególne uprawnienia, w zależności od kategorii zadań, jakie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTLS (Wireless Transport Layer Security)

  WTLS (Wireless Transport Layer Security) - protokół zabezpieczenia warstwy transportowej protokołu WAP, stanowiący o bezpieczeństwie transmitowanych danych. Protokół szyfrowania wywodzący się z TLS/SSL zapewnia integralność danych przesyłanych za pomocą aplikacji WAP, także ich poufność i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WORM (Write Once, Read Many)

  WORM (Write Once, Read Many) - technologia jednokrotnego zapisu informacji w archiwizującym urządzeniu optycznym (jeden zapis - wiele odczytów), które mogą być później jedynie wielokrotnie odtwarzane - bez możliwości powtórnego zapisu.

  Technologia jednorazowego zapisu WORM z odczytem wielokrotnym była...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WTP (Wireless Transaction Protocol)

  WTP (Wireless Transaction Protocol) - transakcje zorientowany protokół komunikacji bezprzewodowej platformy WAP, lokowany w warstwie aplikacyjnej modelu ISO/OSI przeznaczony do obsługi komunikatów datagramowych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPABX (Wireless PABX)

  WPABX (Wireless PABX) - tradycyjne zakładowe centralki abonenckie do komutowania połączeń głosowych na ograniczonym obszarze (zakład, przedsiębiorstwo), uzupełnione o lokalny radiowy dostęp abonencki RDA (inaczej WLL).

  W skład systemu wchodzą centralki abonenckie PABX, co najmniej jedna radiowa...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WWW (World Wide Web)

  WWW (World Wide Web) - podstawowa usługa hipertekstowa typu klient/serwer działająca przez sieć Internet i udostępniająca dynamicznie informacje tekstowe, graficzne, dźwięk i animację.

  Multimedialne dokumenty WWW w postaci plików (strony, witryny WWW) mają strukturę hipertekstową, tzn. zawierają nie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Klarysa Dodano /08.03.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt

Do góry