Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  OLAP (On-line Transaction Processing)

  OLAP (On-line Transaction Processing) - grupa systemów bezpośredniego przetwarzania analitycznego, stanowiąca podstawowe narzędzie do podejmowania decyzji DSS, przetwarzania danych i tworzenia raportów. Cechą charakterystyczną serwerów OLAP jest: wielowymiarowy format danych, interaktywny dostęp z poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opóźnienie transmisji

  Opóźnienie transmisji - łączny czas opóźnienia transmisji danych związany głównie z propagacją sygnału przez tory telekomunikacyjne i opóźnieniem wnoszonym przez systemy centralowe oraz węzły transmisji pakietowej.

  Mniejsza szybkość propagacji sygnału elektrycznego w kablach miedzianych (ok. 0,7...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLE (Object Linking and Embedding)

  OLE (Object Linking and Embedding) - technika łączenia i osadzania obiektów (bloków informacyjnych, tekstu, grafiki) pochodzących z różnych aplikacji.

  Obiekt reprezentowany zwykle przez ikonę w pliku bieżącego dokumentu może być zmieniany przez inną aplikację dzięki funkcji osadzania OLE, która na...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje normalizacyjne w telekomunikacji

  Organizacje normalizacyjne w telekomunikacji - krajowe i międzynarodowe organizacje zajmujące się problemami standaryzacji i uzgodnień w sektorze telekomunikacji i informatyki. Koordynacją międzynarodowych uzgodnień zajmuje się Joint Technical Programming Committee działający pod auspicjami 0NZ. W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLT (Optical Line Termination)

  OLT (Optical Line Termination) - przezroczysty węzeł dostępu do sieci publicznych i transportowych (PSTN, ISDN, FR, ATM, innych).

  Węzeł OLT stanowi równocześnie zakończenie lokalnej abonenckiej linii optycznej ODN - od strony sieci telekomunikacyjnej - stosowanej w światłowodowych systemach abonenckich...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie strukturalne

  Okablowanie strukturalne - komplet elementów transmisyjnych systemu okablowania strukturalnego insta- lowanego wewnątrz budynku, pozwalający uniknąć wielu odrębnych i zróżnicowanych sieci komunikacyjnych (telefo- nicznych, pakietowych, faksowych, komputerowych, telewizji kablowej, dozoru przemysłowego czy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orion

  Orion - system telekomunikacyjny z satelitami stacjonarnymi rozmieszczonymi nad Oceanem Atlantyckim. Przeznaczony głównie do połączeń między Ameryką Północną a Europą, udostępnia również kanały transmisyjne dla systemów VSAT oraz kanały dla transmisji telewizyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLTP (On-line Transaction Processing)

  OLTP (On-line Transaction Processing) - przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, zwykle za pośrednictwem silnego komputera mainframe.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okablowanie pionowe

  Okablowanie pionowe - część systemu okablowania strukturalnego, łącząca budynkowy punkt dystrybucyjny BPD (zlokalizowany zwykle w podziemiach budynku) z poszczególnymi kondygnacyjnymi punktami dystrybucji. Dla sieci telefonicznej okablowaniem pionowym są zwykle wieloparowe miedziane kable telefoniczne...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OS/2 (Operating System/2)

  OS/2 (Operating System/2) - wielozadaniowy 32-bitowy system operacyjny dostarczany przez IBM (przy współpracy z Microsoftem), zastępujący wcześniejsze rozwiązania systemu DOS. Stanowi obecnie podstawę sieciowej platformy klient/serwer nie tylko dla aplikacji działających w OS/2, ale również dla DOS i...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Ilia Dodano /05.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt

Do góry