Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group)

  POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) - protokół formatowania danych stosowany w systemach przywoławczych (paging) o międzynarodowym zasięgu, jako kod przywoławczy CCIR Nr 1. W pierwotnej wersji protokołu szybkość transmisji danych przywoławczych wynosiła 512 b/s, współczesne wersje...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLPAGER

  POLPAGER - jedyna ogólnokrajowa sieć przywoławcza, w której stosowano protokół MBS do formatowania przekazywanych danych. W odróżnieniu od nadal funkcjonujących miejskich sieci przywoławczych z protokołem POCSAG sieć POLPAGER korzystała z nadajników krótkofalowych UKF (31 nadajników TP SA i 45...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczta elektroniczna (e-mail)

  Poczta elektroniczna (e-mail) - jedna z usług świadczona w Internecie, polegająca na przekazywaniu komunikatów tekstowych i plików graficznych między komputerami łączonymi przez Internet, z zastosowaniem skrytek pocztowych.

  Do przesyłanego komunikatu mogą być dołączone załączniki, obejmujące...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLPAK

  POLPAK - największa krajowa sieć teleinformatyczna oddana do publicznego użytkowania (1992 r.) w zakresie transmisji danych, przygotowana przez operatora narodowego TP SA. W sieci, obejmującej obecnie swoim zasięgiem prawie cały kraj i z 53 węzłami, jest możliwa transmisja pakietowa z maks. szybkością...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poczta głosowa VMS (Voice Mail Service)

  Poczta głosowa VMS (Voice Mail Service) - dodatkowa usługa telekomunikacyjna oferowana głównie (lecz nie tylko) w sieciach cyfrowych ISDN, PSTN, także komórkowych. Polega na możliwości pozostawienia za pomocą telefonu przekazów głosowych w skrytce (elektronicznej centrali telefonicznej lub systemu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PM (Phase Modulation)

  PM (Phase Modulation) - modulacja fazy, jeden z 3 rodzajów modulacji harmonicznego sygnału nośnego stosowanych w telekomunikacji (AM, FM, PM). Polega na zmianie fazy sygnału zgodnie z informacją wejściową powodującą modulację.

  Najprostszym rodzajem modulacji PM, używanym w systemach cyfrowych, jest...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLPAK-T

  POLPAK-T - ogólnokrajowa infrastruktura informatyczna do transmisji danych, znajdująca się w gestii TP SA, zrealizowana (1996 r.) w oparciu o szybką sieć szkieletową wykonaną w mieszanej technologii Frame  Relay/ATM.

  Podstawowe usługi świadczone w tej sieci są udostępniane za pomocą stałych kanałów...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpis elektroniczny

  Podpis elektroniczny - sygnatura stanowiąca niejawną identyfikację nadawcy wiadomości elektronicznej. Zwykle jest kojarzony z pełną identyfikacją nadawcy przesyłki (e-mail lub innego dokumentu elektronicznego) umieszczaną na końcu listu (imię, nazwisko, adres elektroniczny, firma, stanowisko), także...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLP (Packet Level Protocol)

  PLP (Packet Level Protocol) - pakietowy protokół transmisyjny stanowiący fragment protokołu X.25, obejmujący procedury działania na pakietach w zakresie warstwy sieciowej modelu ISO/OSI. W protokole X.25 wyróżnia się sześć typów pakietów:

  przeznaczone do ustanawiania i rozłączania...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PHP (Personal Home Page)

  PHP (Personal Home Page) - rozbudowany język skryptowy do tworzenia dynamicznych stron WWW. Utworzony na podstawie języków: Perlą, Javy i C - z każdego z nich wykorzystuje elementy najbardziej przydatne do budowy dynamicznych stron HTML. Zawiera rozszerzenia o polecenia API i rozbudowane wsparcie do obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry