Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Praca z podziałem czasu

  Praca z podziałem czasu - współużytkowanie jednego urządzenia lub medium transmisyjnego przez kilka niezależnych procesów na zasadzie kolejnego, zwykle cyklicznego dostępu. Pojedynczy proces uzyskuje dostęp do wszystkich zasobów urządzenia (pełna szybkość transmisji w kanale) jedynie na krótki...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portfel elektroniczny

  Portfel elektroniczny - rodzaj (mikroprocesorowej) karty płatniczej, w której elektronicznie jest zarejestrowana wartość uprzednio wpłaconych pieniędzy. Fizycznie stanowi plastikową kartę z wprasowanym układem scalonym, wyposażonym w pamięć (do 16 kB), z możliwością wielokrotnej obróbki on-line...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary okablowania

  Pomiary okablowania - w teletransmisji pomiar parametrów fizycznych toru transmisyjnego wchodzącego w skład okablowania strukturalnego bądź łącza telekomuni- kacyjnego. Zwykle obejmuje jedną skrętkę lub wiele połączonych ze sobą odcinków skręconych par przewodów oraz przyporządkowanych im złączy...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Moore'a

  Prawo Moore'a - teza postawiona (w 1965 r.) przez Gordona Moore'a, współzałożyciela firmy Intel, zgodnie z którą liczba tranzystorów mieszczących się w takiej samej objętości procesora - a w przybliżeniu również i moc procesora - będzie podwajać się co dwa lata. Przez kilkadziesiąt lat teza ta...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTS (Plain Old Telephone Services)

  POTS (Plain Old Telephone Services) - najstarsza, podstawowa usługa telefoniczna, umożliwiająca analogowy przekaz głosu przez trwałe lub komutowane łącza telefoniczne. Połączenia są zestawiane przez wybieranie dekadowe za pomocą tarczy numerowej lub tonowe z kodowaniem DTMF, a następnie komutowane w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary telekomunikacyjne

  Pomiary telekomunikacyjne - grupa testów umożliwiająca testowanie zgodności sieci (głównie SDH) rozumianej jako poprawność działania uprzednio opisanego protokołu (sposobu działania, usługi, interfejsu)  w rze-czywistym systemie telekomunikacyjnym. Należą do nich: testy odwzorowania sygnałów PDH w...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półdupleks HDX (Half Duplex)

  Półdupleks HDX (Half Duplex) - dwukierunkowa, ale nie jednoczesna (czyli naprzemienna) transmisja przez jedno łącze komunikacyjne: w danym momencie obowiązuje tylko jeden kierunek transmisji. Dla odwrócenia kierunku transmisji potrzebny jest system sygnalizacji, wskazujący, że urządzenie ukończyło...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PON (Passive Optical Network)

  PON (Passive Optical Network) - rozwiązanie abonenckiego dostępu kablowego przy użyciu sieci optycznej FITL, w której aktywne węzły optyczne AON są zastąpione pasywnymi i jednokierunkowymi rozgałęzieniami linii światłowodowych PON - torów prowadzonych od strony centrali lokalnej do abonentów sieci.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PPLS (Pure Phase Laser System)

  PPLS (Pure Phase Laser System) - laserowy system zapisu i odczytu na dyskach optycznych i magnetooptycznych, umożliwiający zwiększenie precyzji pracy lasera zapisującego i poprawę współczynnika zniekształceń o 25%.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POP (Point of Presence)

  POP (Point of Presence) - punkt udostępnienia usług, stanowiący brzegowy węzeł współczesnej sieci telekomunikacyjnej, w którym jest zlokalizowana cała „inteligencja" do prowadzenia usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, także w środowisku webowym. Praktycznie stanowi zespół różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Trofim31 Dodano /05.03.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt

Do góry