Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Szyfrowanie kluczem publicznym

  Szyfrowanie kluczem publicznym - bezpieczny mechanizm szyfrowania wiadomości, wymagający utworzenia dla każdego użytkownika dwóch, odrębnych, lecz skojarzonych ze sobą kluczy. Jeden klucz ma charakter prywatny i znajduje się wyłącznie u właściciela, drugi jest udostępniany publicznie zainteresowanym...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum kwantyzacji

  Szum kwantyzacji - różnica między chwilową wartością rzeczywistego (oryginalnego) sygnału analogowego a jego wartością dyskretną po kwantyzacji sygnału do  postaci cyfrowej.

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie symetryczne

  Szyfrowanie symetryczne - najstarsza metoda szyfrowania informacji, w której funkcjonuje jeden utajniony klucz kryptograficzny, znany jedynie nadawcy i odbiorcy przesyłanej wiadomości. Znajomość algorytmu szyfrującego (klucza kryptograficznego) jest wystarczająca do odtworzenia algorytmu deszyfrującego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szum termiczny

  Szum termiczny - szum powstający wskutek przypadkowego, lecz ustawicznego ruchu ładunków swobodnych we wszystkich elementach transmisyjnych zwłaszcza w elementach czynnych oraz rezystorach. Poziom szumu termicznego N rośnie wraz z temperaturą T medium, zgodnie z prawem fizyki: N=kTB (k - stała Boltzmana, B -...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie tożsamości nadawcy

  Szyfrowanie tożsamości nadawcy - mechanizm uwierzytelniania tożsamości nadawcy wymagany przez odbiorcę przesyłki, w celu upewnienia się, że odebrana wiadomość pochodzi rzeczywiście od nadawcy, a nie od podszywającej się innej osoby.

  Utożsamianie nadawcy dokonuje się za pomocą klucza publicznego...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybkość modulacji (baud rate)

  Szybkość modulacji (baud rate) - inaczej bodowa szybkość transmisji szeregowej dla sygnałów o dyskretnym przebiegu czasowym. Szybkość bodowa równa jest szybkości zmiany stanów znamiennych modulacji, a każda taka zmiana może przenosić informację o określonej długości (liczbie bitów większej od...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka wirtualna VP (Virtual Path)

  Ścieżka wirtualna VP (Virtual Path) - pojęcie stosowane w sieciach i przełącznikach ATM (także Frame Relay), oznaczające wiązkę wielu kanałów wirtualnych przebiegającą wspólną (tą samą) trasą i łączącą dwóch użytkowników lub grupę abonentów końcowych - zainstalowanych w tych samych...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szybkość transmisji (bit rate)

  Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna, określa liczbę przesyłanych bitów informacji dwójkowej w czasie 1 s przez kanał telekomunikacyjny, przy wymaganej i ustalonej stopie błędu.

  Dla różnych aplikacji dopuszcza się różne stopy błędu transmisji. Maks., teoretyczna szybkość...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło monochromatyczne

  Światło monochromatyczne - wiązka światła spójnego generowana przez laserowe źródło światła, zawierająca jedną, wyróżnioną częstotliwość fal optycznych o niewielkiej szerokości linii widmowej (pojedyncze nanometry).

  Lasery półprzewodnikowe używane w optoelektronice emitują promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyfrowanie (encryption)

  Szyfrowanie (encryption) - sposób transformacji jawnych danych do postaci niejawnej, uniemożliwiający ich wykorzystanie bez odpowiedniego klucza szyfrowego (deszyfrującego), co umożliwia bezpieczne przesyłanie poufnych lub tajnych informacji przez sieć ogólnodostępną. W kryptografii zasadniczym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 109

  praca w formacie txt

Do góry