Informatyka /1 811 prac/

 • Ocena brak

  Terminator

  Terminator - pasywne urządzenie sieciowe dołączone do krańcowego urządzenia terminalowego sieci lokalnej LAN lub ostatniego węzła sieci teleinformatycznej. Zapewnia odpowiednie dopasowanie impedancyjne toru transmisyjnego (zwykle za pomocą rezystora lub mostkowego układu rezystancyjnego), zapobiegając...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand)

  Telewizja interaktywna IVoD (lnteractive Video on Demand) - usługa multimedialna udostępniająca dystrybucję obrazu w środowisku sieciowym. W klasie usług dystrybucyjnych o interaktywnym oddziaływaniu abonenta wyróżnia się następujące klasy usług:

  wideo na życzenie VOD (Video on...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telepraca

  Telepraca - forma organizacji pracy zdalnej, umożliwiająca pracownikom firmy (telepracownikom) wypełnianie swoich obowiązków służbowych poza tradycyjnym i miejscem ich pracy.

  Telepracownicy kontaktują się z pozostałymi współpracownikami i kierownictwem macierzystego biura, a także uzyskują dostęp do...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie okablowania

  Testowanie okablowania - metody kontroli miedzianego medium transmisyjnego za pomocą testerów kablowych i reflektometrów TDR w celu sprawdzenia ciągłości okablowania budynku i zewnętrznych przyłączy teleinformatycznych, ustalenia zgodności okablowania z normami, atestami oraz wymaganiami...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja dozorowa

  Telewizja dozorowa - system telewizji przemysłowej wyposażony w kamery do obserwacji ważnych lokalizacji (tras dojazdowych, wejść do budynku, korytarzy, parkingów, sal operacyjnych banku i dróg transportu pieniędzy), stanowiący ważny element infrastruktury teleinformatycznej budynku inteligentnego IBS. Dla...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teleteks (teletex)

  Teleteks (teletex) - jedna z usług telematyki, pierwotnie nazywana telegrafią biurową. Przewidziana początkowo do wewnętrznej obsługi korespondencji w przedsiębiorstwach głównie o charakterze biurowym, została praktycznie zastąpiona bardziej nowoczesną usługą poczty elektronicznej i usługą faksową...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie sieci telekomunikacyjnej

  Testowanie sieci telekomunikacyjnej - złożony proces weryfikujący w kompleksowy sposób poprawność działania sieci teleinformatycznej zgodnie z jej założeniami. Dla sieci typowo telekomunikacyjnych za podstawowe kryterium przyjęto testowanie zgodności sieci, rozumianej jako poprawność implementacji...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telewizja kablowa CATV (Cable Television, Community Antenna Television)

  Telewizja kablowa CATV (Cable Television, Community Antenna Television) - sposób dystrybucji sygnałów telewizyjnych na sygnałach nośnych wielkiej częstotliwości przez sieć abonencką zbudowaną z kabli współosiowych.

  W nadal stosowanym układzie klasycznym możliwa jest zarówno transmisja analogowa, jak...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teletekst (teletext)

  Teletekst (teletext) - dodatkowa usługa telewizyjna za pomocą której użytkownik standardowego odbiornik telewizyjnego (lub wyposażonego w specjalny dekoder teletekstu) ma dostęp do stron nieruchomej informacji nadawanej przez stację telewizyjną w czasie między przesyłaniem kolejnych linii obrazu...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telnet

  Telnet - aplikacja protokołu TCP/IP pozwalająca użytkownikowi oddalonego terminalu zarejestrować się przez Internet w odległym serwerze sieci i pracować na tym komputerze, jak przez tradycyjny terminal lokalny. Wszystkie polecenia i komendy terminalu są realizowane przez odległy serwer, a terminal...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Berno333 Dodano /07.03.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt

Do góry